Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.

Les mer om studiene her; PARADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF
 

PARADIGM-HF

PARADIGM-HF sammenlignet behandling med angiotensin reseptor-neprilysin hemmeren, Entresto, med angiotensin-konverterende enzym (ACE-hemmer), enalapril, hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. Entresto var overlegen overfor enalapril i å redusere risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser.1

Les mer her

                            

Figur laget av Novartis basert på referanse, McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004

 

PIONEER-HF 

PIONEER-HF undersøkte effekten og sikkerhet av Entresto sammenlignet med enalapril hos pasienter med hjertesvikt og reduserte ejeksjonsfraksjon som var innlagt på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. Entresto viste en signifikant større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril.2  

Les mer her 

 

Figur laget av Novartis basert på referanse, Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48

Se animasjonsfilm av PIONEER-HF her.

 

TRANSITION

TRANSITION sammenlignet oppstart av Entresto før utskrivelse med oppstart rett etter utskrivelse fra sykehus hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon som var innlagt på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. Tolerabilitet og sikkerhet var sammenlignbar i begge gruppene og ca. 50 % av pasientene oppnådde måldose etter 10 uker.3  
Les mer her 

 

          

 
Figur laget av Novartis basert på referanse, Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007

 

PROVE-HF 

PROVE-HF var en mekanistisk studie som undersøkte om endringene i NT-proBNP etter oppstart med Entresto kunne korrelere til endringer i hjertets struktur og funksjon hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. Etter 12 måneder kunne en se korrelasjon mellom NT-proBNP og venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF)4.
Les mer her

   

Figur laget av Novartis basert på referanse, Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

Se animasjonsfilm av PROVE-HF her.

 


Referanser: 
1.McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004
2.Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48
3.Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007
4.Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

NO2404021702
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request