Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Entresto gir reduksjon i NT-proBNP som korrelerer med bedring i hjertets volum og funksjon hos pasienter med HFrEF.1

 

PROVE-HF undersøkte om endringene i NT-proBNP etter oppstart med Entresto kunne korrelere til endringer i hjertets struktur og funksjon hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon.  Etter 12 måneder kunne en se korrelasjon mellom NT-proBNP og venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF).

 

METODE

PROVE-HF var en prospektiv, ikke-blindet, eksplorativ, fase IV studie som inkluderte 794 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. De fleste pasientene var i NYHA klasse II og III. Målinger ble gjort med ekkokardiografi og doppler undersøkelse.

 

  • Primærendepunkt: Korrelasjon mellom endringer i konsentrasjon av NT-proBNP og markører for remodellering av hjertet (LVEF, LVEDVI, LVESVI, og LAVI) fra baseline til 12 måneder. Korrelasjon mellom endring i konsentrasjonen av NT-proBNP og verdien for E/e` ble lagt til i den statistiske analysen.

 

RESULTAT

12 måneder etter oppstart med Entresto viste undersøkelsene statistisk signifikant korrelasjon mellom endringer i NT-proBNP og endringer i LVEF, LVEDVI, LVESVI, LAVI og E/e`.

Median NT-proBNP konsentrasjonen var 816 pg/ml ved oppstart og 455 pg/ml etter 12 måneder (P<.001)

*LV ejection fraction, **LV end-diastolic volume index (normal<76mL/m2) ***LV end-systolic volume index (normal<30mL/m2)
Figur laget av Novartis basert på referanse, Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

I tillegg var det signifikant reduksjon i LAVI (left atrial volume index) og E/e`ratio (ratio of early transmitral Doppler velocity/early diastolic annular velocity).

 

SIKKERHET

De vanligste bivirkningene var hypotensjon (17,6 %), svimmelhet (16,8 %), hyperkalemi (13,2 %) og forverring av nyrefunksjon (12,3 %).


 
Referanser:
1.Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

Subanalyser:

1

 

Etter et år med Entresto hadde ca 2 av 3 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF), som var kvalifiserte for implanterbar hjertestarter (ICD) ved baseline, forbedret EF til >35%.1

 

For å forebygge plutselig død anbefaler ESC retningslinjer ICD hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (EF) hvor EF fortsatt er ≤ 35 % etter minst 3 måneder med optimal medikamentell behandling.2

Behandling med Entresto har vist en bedring i hjertets remodellering,3 samt å forbedre kliniske utfall hos pasienter med hjertesvikt og redusert EF (HFrEF), sammenlignet med enalapril.4 For å studere den mulige fordelen med Entresto for pasienter med HFrEF og EF ≤ 35 % ved baseline, ble data fra PROVE-HF studien analysert post-hoc for å se om Entresto kunne øke EF og dermed redusere pasientens behov for ICD.  

 

RESULTAT:

Blant kohorten av pasienter med HFrEF som oppfylte ICD-kvalifiseringskravene ved baseline, økte 1 av 3 (32 %) sin EF til over 35 % innen 6 måneder etter oppstart med Entresto, mens det samme var tilfellet for nesten 2 av 3 (62 %) etter ett års behandling. Disse endringene oppstod til tross for at pasientene mottok god medisinsk behandling var før.1

 

Absolutt endring i ejeksjonsfraksjon over tid ved behandling med sakubitril/valsartan.

LVEF ved måned 6 (A) og måned 12 (B) med sakubitril/valsartan-behandling. LVEF = venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon. Tilpasset fra Felker GM et al, 2021, fig. A og B

 

 

Konklusjon:

En stor andel av pasienter med HFrEF som behandles med Entresto kan få tilstrekkelig favorabel remodellering av hjertets venstre ventrikkel slik at de ikke lenger har behov for/oppfyller kriteriene for ICD. Favorabel remodellering av venstre ventrikkel kan vedvare i minst 12 måneder.1


 
Referanser
1. Felker GM et al. Implantable Cardioverter-Defibrillator Eligibility After Initiation of Sacubitril/Valsartan in Chronic Heart Failure: Insights From PROVE-HF. Circulation. 2021 Jul 13;144(2):180-182.
2. McDonagh T. A. Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chonic heart failure. European Heart Journal (2021) 00, 1_128. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368 
3. Januzzi JL Jr et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019 Sep 17;322(11):1085-1095.
4. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004.

 

 

 

NO2404021713
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request