Dette nettstedet er kun for helsepersonell

På blåresept (refusjonsvilkårene er fjernet, effektivt fra mars 2020)

 

Reseptgruppe C. Forhåndsgodkjent refusjon (§2).

Entresto 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4115,70 pr 10.09.2023

 

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

 

Klikk her for å lese felleskatalogteksten

 

 

 

 

Referanse:
  1. Felleskatalogen. Entresto (sakubitril/valsartan) [internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; 2021 [hentet 10.09.2023]. Tilgjengelig fra https://www.felleskatalogen.no
NO2310190119
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request