Dette nettstedet er kun for helsepersonell
Filter
Reset
54 materiell funnet
-
-
-
Oppstart av behandling
-
-
(1 ml og 2 ml) og re-load stand
-
-
Pasientbrosjyre penn 300 mg
Pasientbrosjyre ferdigfylt sprøyte 75 mg
Pasientbrosjyre penn 150 mg
Doseringskort - 13 mnd
Selvadministrering DM
Bruksanvisning for Kesimpta Sensoready-penn
Kesimpta tips for reisesett (for pasienter)
“Å leve med en kronisk sykdom”
-
-
-
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request