Forberedelse til legebesøket
Cosentyx sjekkliste før oppstart
Cosentyx pasientinformasjon (penn)
Cosentyx pasientinformasjon (sprøyte)
BRAF skjema
Cosentyx - kjølebag og instruksjonskort
Cosentyx demokit (penn)
Cosentyx demokit (sprøyte)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers