• Entresto® (sakubitril/valsartan)
    ENTRESTO er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.
Første behandlingsprinsipp med dobbel virkningsmekanisme
Entresto brukes i stedet for en ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorblokker (ARB), sammen med andre behandlinger mot hjertesvikt.
Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.
Les mer om Entresto på Felleskatalogen
Legemiddelverket har fattet vedtak (av 28.02.2020) om å fjerne refusjonsvilkårene for Entresto (effektivt fra 15.03.2020) hos pasienter med symptomati

Behandlingsområder

Hjertesvikt er en tilstand med høy dødelighet, og økende insidens og prevalens ved høy alder.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om Entresto direkte til din e-post.
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2110299971
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers