• Velkommen til Medhub!
    Medhub er for deg som jobber i helsesektoren. Her finner du informasjon om Novartis sine legemidler som er godkjent i Norge, herunder forskrivning og sikkerhetsinformasjon. Vi ønsker at dette skal bli et naturlig sted for deg å besøke når du trenger informasjon fra oss.
  • Refusjon av Aimovig
    Hvem kan få individuell stønad til Aimovig?
Bestill materiell for deg og din pasient.
Våre legemidler er listet fra a til ø.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO1910743600
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers