• Cosentyx® (sekukinumab)
    Cosentyx (sekukinumab) er et helt humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Cosentyx er tilgjengelig i 150 mg ferdigfylt sprøyte eller penn
Cosentyx er et helt humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til plakkpsoriasis
Virkestoffet i legemidlet Cosentyx er antistoffet sekukinumab
Her har vi samlet et utvalg av studier som vi håper du kan ha nytte av i din behandling av pasienter med psoriasis, psoriasisartritt og ankyloserende

Behandlingsområder

Det finnes mange forskjellige former for psoriasis. Både utseendet og utbredelsen til hudforandringene kan variere
Pasienter som har psoriasis, kan utvikle psoriasisartritt (PsA). Ved psoriasisartritt er tidlig behandling viktig for å forebygge kroniske plager
Ankyloserende spondylitt er en kronisk og progressiv inflammatorisk revmatisk sykdom.
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO1908720817
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers