• Migrene
    Migrene er en nevrologisk sykdom som karakteriseres av episodiske tilfeller av hodepine med medfølgende symptomer. Ved migrene frigjøres peptidet kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) fra blant annet trigeminusnerven og bidrar til vasodilatasjon og sensitivisering av smertereseptorer.
Her kan du lese mer om årsaker, symptomer og behandling av migrene.
Migrenepasienter er ulike. Noen er hardt rammet, mens andre klarer seg fint i hverdagen.
Se opptak fra vår Webcast-serie "Møt hodepinespesialisten"
Les mer om Novartis legemiddel ved migrene.
Bestill eller last ned materiell til deg og din pasient.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
Novartis’ avdeling for medisinsk informasjon hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om noen av legemidlene våre.
NO1910743702
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers