• Xolair® (omalizumab)
    Xolair er indisert som tilleggsbehandling av kronisk spontan urtikaria hos voksne og ungdom (12 år og over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer. Xolair inneholder virkestoffet omalizumab. Omalizumab er et humanisert monoklonalt antistoff fremstilt ved rekombinant DNA teknologi ved bruk av mammalske ovariecellelinjer fra kinesisk hamster (CHO). Xolair er tilgjengelig i 75 mg og 150 mg ferdigfylt sprøyte.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Bestill materiell for deg og din pasient
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2112076272
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers