• KISQALI® (ribosiklib)
    Kisqali tilhører gruppen CDK 4/6 hemmere og virker ved å blokkere proteiner kalt cyklin-avhengige kinaser 4 og 6. Disse er viktige for cellevekst og celledeling. Ved å blokkere disse proteinene kan man forsinke både kreftcellenes vekst og utviklingen av kreftsykdommen. Kisqali SPC ( 28.05.2021 ) Avsnitt 5.1
Indikasjonen til Kisqali gjelder behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalt av
Et initiativ fra Novartis for å fremme oppdatert og nyttig kunnskap innenfor onkologi.
Les mer om Kisqali på Felleskatalogen
Totalt 2066 pasienter inkludert i Monaleesa studieprogrammet hvor man har sett på effekt og sikkerhet ved bruk av Kisqali og endokrin behandlingspartn
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om Onkologi direkte til din e-post.
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål.
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2203111933
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers