Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Hvert år får rundt 3700 kvinner i Norge diagnosen brystkreft.1  Hos om lag 30 % utvikler sykdommen seg til brystkreft med spredning.2  

Brystkreft rammer oftest middelaldrende og eldre kvinner. Median alder ved diagnose
er 62 år. Mindre enn 5 % er under 40 år når de får diagnosen. Omtrent 22 % av alle krefttilfeller hos kvinner er brystkreft.7  

Visse typer forandringer i gener (genetiske mutasjoner) kan gi en økt risiko for brystkreft.2 
De tydeligste koblingene som så langt er påvist er mutasjoner i genene BRCA1- og BRCA2.2 Dessuten har mutasjoner i TP53-genet også vist seg å være assosiert med forhøyet risiko.5

 

Om brystkreft med spredning

Brystkreft med spredning er en sykdom der kreftceller fra en kreftsvulst med opprinnelse i brystet har spredt seg til andre deler av kroppen og dannet nye svulster. Disse nye svulstene kalles metastaser eller dattersvulster, derfor kalles brystkreft med spredning også for metastatisk brystkreft.Andre begreper som også brukes er kronisk brystkreft eller stadium IV brystkreft. Metastaser oppstår når tumorceller invaderer nærliggende vev og deretter spres videre via blodsystemet til andre deler av kroppen.4 Det er viktig å huske på at metastatisk brystkreft ikke er én enkelt sykdom, men snarere en gruppe sykdommer som karakteriseres av ulike molekylære undergrupper og som skiller seg fra hverandre når det kommer til symptomer, sykdomsutvikling og behandling.

 

Tumorgenetikk og tumorbiomarkører

Forskere har funnet måter å identifisere hvilke gener som er involvert i ulike krefttyper og hvordan disse påvirker svulstens vekst. Disse genene kan bidra til å forutsi om en bestemt krefttype vil spre seg, eller hvilken behandling som kan gi best effekt. Denne informasjonen kan hjelpe leger med å skreddersy behandlingen til den enkeltes kreftsykdom. Dette kalles persontilpasset eller målrettet terapi.6

 


Referanser
  1. European Commission. European Cancer Information System. https://ecis.jrc.ec.europa.eu. Accessed 14 October 2021. 
  2. Davies H, Glodzik D, Morganella S. et al. HRDetect is a predictor of BRCA1 and BRCA2 deficiency based on mutational signatures. Nat Med 23, 517–525 (2017)
  3. Saeg F, Anbalagan M. Breast cancer stem cells and the challenges of eradication: a review of novel therapies. Stem Cell Investig 5. Published online (2018) doi:10.21037/sci.2018.10.05
  4. Rostami R, Mittal S, Rostami P, et al. Brain metastasis in breast cancer: a comprehensive literature review. J Neurooncol 127, 407-14 (2016).
  5. Hyder Z, Harkness EF, Woodward ER, et al. Risk of Contralateral Breast Cancer in Women with and without Pathogenic Variants in BRCA1, BRCA2, and TP53 Genes in Women with Very Early-Onset (<36 Years) Breast Cancer. Cancers 12, Article 378 (2020)
  6. F. André, E. Ciruelos, G. Rubovszky et al. Alpelisib for PIK3CA-Mutated, Hormone Receptor–Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2019; 380:1929-1940
  7. Kreft i Norge | Kreftregisteret. https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/
NO2311019354
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request