Metastatisk brystkreft

MONALEESA-7 er en global randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase III-studie som har vurdert effekten og sikkerheten ved Kisqali (rikociklib) pluss endokrinbehandling samt goserelin som initialbehandling for premenopausale eller perimenopausale kvinner med HR-positiv/ HER2-negativ lokal avansert eler metastaserende brystkreft. I alt 672 kvinner deltok i studien. 1,2 ...Vis mer

NO2005267331

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner over hele verden, med anslagsvis 1,7 millioner nye tilfeller diagnostisert per år. Årlig dør omlag en halv million av sykdommen på verdensbasis. 1 I 2017 fikk 3589 kvinner og 34 menn i Norge diagnosen brystkreft. 2 Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Hver tiende kvinne vil utvikle brystkreft,...Vis mer

NO2005267331

Her kan du lese mer om Monaleesa 3 og Monaleesa 7 studien

Im SA, Lu YS, Bardia A, et al. Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. N Engl J Med. 2019: DOI: 10.1056/NEJMoa1903765. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. phase III randomized study of ribociclib and...Vis mer
NO2005267331
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers