Metastatisk brystkreft

Dette nettstedet er kun for helsepersonell
Om Piqray 2

Piqray (alpelisib) er en α spesifikk klasse I fosfatidylinositol 3 kinase (PI3Kα) hemmer. “Gain of function” mutasjoner i genet som koder for den katalytiske delen av PI3Kα (PIK3CA), fører til økt aktivering av PI3Kα som er vist å kunne forårsake celletransformasjon og...Les mer

NO2305157890
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request