LEQVIO® er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år.
Leqvio er med effekt fra 15. juni 2022 innvilget refusjon etter individuell søknad. Detaljer om refusjonsvilkårene finner du her.
LEQVIO® er den første LDL-C reduserende behandling som doseres kun to ganger per år etter oppstartsdosering første år.
Effekt og sikkerhet for LEQVIO® ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder.
Effekt og sikkerhet for LEQVIO® ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder.
LEQVIO® er den første siRNA-baserte LDL-C-senkende behandling.
Her finner du en oppsummering av de pivotale fase 3-studiene, ORION-9, -10 og -11.
Les mer om LEQVIO® på Felleskatalogen.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om Leqvio direkte til din e-post.
Bestill eller last ned informasjonsmateriell til deg og pasienten.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet.
NO2203089088
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers