Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

LEQVIO® er den første siRNA-baserte LDL-C-senkende behandling1

LEQVIO er den første siRNA (small interfering RNA) behandling for LDL-C reduksjon, selektivt målrettet mot leverceller1

 

  • Annerledes virkemekanisme enn andre LDL-C–senkende behandlinger som gis i tillegg til statiner1,2
  • Hindrer produksjon av PCSK9-proteinet som fremmer nedbrytning av LDL reseptorer i levercellene1
  • Fører til økt opptak av LDL-C i leveren1
  • LEQVIO når udetekterbare nivåer i sirkulasjonen i løpet av 48 timer etter administrering1

 

Se en to minutters video av Leqvios virkemekanisme her:

 

 

LEQVIO® øker leverens evne til å ta opp og fjerne LDL-C fra blodbanen3

 

-LEQVIO/RISC-komplekset dirigeres til målproteinets mRNA, og bryter ned multiple kopier av dette. Dermed forhindres produksjon av målproteinet (PCSK9)3

 

   

-Konsentrasjonen av LDL reseptorer på celleoverflaten øker, dette resulterer i økt hepatisk opptak av sirkulerende LDL-C3


Referanser:
1. Leqvio SPC avsnitt 5.1
2. Feingold KR. Cholesterol lowering drugs. Endotext. Published 2000. Updated March 29, 2020. Accessed September 15, 2020. https://www.endotext.org/chapter/cholesterol-lowering-drugs/
3. Khvorova A. Oligonucleotide therapeutics—a new class of cholesterol-lowering drugs. N Engl J Med. 2017;376(1):4-7.  doi: 10.1056/NEJMp1614154
NO2401261965
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request