Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

LEQVIO® er den første LDL-C-reduserende behandling som doseres to ganger per år1*

 

 • *LEQVIO doseres initielt, andre dose etter tre måneder, deretter en dose hver 6. måned1
 •   LEQVIO administreres av helsepersonell1

 

Leqvio-injeksjoner kan eksempelvis gjøres samtidig med rutinemessig oppfølging av pasienten. Dette vil kunne gi deg som helsepersonell trygghet for at pasienten mottar den korrekte doseringen av Leqvio, som er tilstrekkelig for å dekke behovet mellom injeksjonsintervallene.

 

 

 

Viktige egenskaper ved LEQVIO

 

 • Administreres av helsepersonell.

 • Én enkelt subkutan injeksjon.

 • Ferdigfylt sprøyte, klar til bruk.

 • Ikke behov for å lære opp pasienten i administrasjonsteknikk.

 • Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 284 mg LEQVIO i 1,5 ml oppløsning.1

 • LEQVIO krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Skal ikke fryses.1

 • LEQVIO er til subkutan injeksjon i abdomen. Overarm og lår er alternative injeksjonssteder.

 • Injeksjoner skal ikke settes i områder med aktiv hudsykdom eller skade.1

 

 

Glemte doser:

 

 • Dersom en planlagt dose glemmes og det er mindre enn 3 måneder siden forrige dose skulle vært satt, skal LEQVIO administreres og doseringen fortsette i henhold til pasientens opprinnelige plan.1

 • Dersom en planlagt dose glemmes og det er mer enn 3 måneder siden forrige dose skulle vært tatt, skal en ny doseringsplan startes. LEQVIO skal administreres initielt, igjen etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.

 

 

Spesielle forholdsregler for destruksjon1

 

LEQVIO skal inspiseres visuelt før administrering. Oppløsningen skal være klar, fargeløs til lysegul og praktisk talt partikkelfri. Dersom oppløsningen inneholder synlige partikler, skal oppløsningen ikke brukes.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overenstemmelse med lokale krav.

 

 

 


 
Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnittene 2, 4.2, 6.4 og 6.6

 

 

NO2306071728
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request