LEQVIO® er den første LDL-C–reduserende behandling som doseres to ganger per år.1*

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder, deretter en dose hver 6. måned. 1

 

LEQVIO administreres av helsepersonell og kan enkelt integreres i den normale oppfølgingen av pasienten.1 Dette gir deg som helsepersonell sikkerhet for at pasienten har mottatt medisindosen som er tilstrekkelig for de neste 6 måneder.

 

 

Les mer om administrering av LEQVIO her.

Fordeler med LEQVIO

 • Administreres av helsepersonell1
 • Én enkelt subkutan injeksjon1
 • Ferdigfylt sprøyte, klar til bruk1
 • Ikke behov for å lære opp pasienten i administrasjonsteknikk1
 • Kan oppbevares i romtemperatur, ikke behov for kjøling1
 • Effektiv LDL-C reduserende behandling

LEQVIO skal inspiseres visuelt før administrering. Oppløsningen skal være klar, fargeløs til lysegul og praktisk talt partikkelfri. Dersom oppløsningen inneholder synlige partikler, skal oppløsningen ikke brukes. 1

 • Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 284 mg LEQVIO i 1,5 ml oppløsning.1
 • LEQVIO krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Skal ikke fryses.1
 • LEQVIO er til subkutan injeksjon i abdomen. Overarm og lår er alternative injeksjonssteder. Injeksjoner skal ikke settes i områder med aktiv hudsykdom eller skade.1

 

LEQVIO -  Glemte doser:

Mindre enn 3 måneder siden forrige dose skulle vært satt

 • Dersom en planlagt dose glemmes og det er mindre enn 3 måneder siden forrige dose skulle vært satt, skal LEQVIO administreres og doseringen fortsette i henhold til pasientens opprinnelige plan.1

 

Mer enn 3 måneder siden forrige dose skulle vært satt

 • Dersom en planlagt dose glemmes og det er mer enn 3 måneder siden forrige dose skulle vært tatt, skal en ny doseringsplan startes. LEQVIO skal administreres initielt, igjen etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

 

LEQVIO - Spesielle forholdsregeler for destruksjon1

LEQVIO skal inspiseres visuelt før administrering. Oppløsningen skal være klar, fargeløs til lysegul og praktisk talt partikkelfri. Dersom oppløsningen inneholder synlige partikler, skal oppløsningen ikke brukes.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.


Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnittene 2, 4.2, 6.4 og 6.6

 

 

Rating: 
Average: 5 (1 vote)
NO2205278147
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers