Kardiologi

cardiocast
29. November 2021 17:00 - 17:45
Implementering av nye ESC guidelines for HFrEF pasientene – Hvor står vi i dag?

Novartis Norge AS har gleden av å invitere kardiologer, sykepleiere og andre spesialister som arbeider innen hjertesvikt til digitalt møte.

Temaet for dette møtet er impementeringen av nye...Les mer

NO2111022227
Nå er endelig ESC heart failure guidelines 2021 publisert. Her er nøkkelendringene for deg som behandler pasienter med HFrEF:

Entresto er løftet opp til 1. linjebehandling til HFrEF pasienter i en ny og forenklet behandlingsalgoritmen, sammenlignet med ESC heart failure guidelines 2016. Bakgrunnen for endringen er PARADIGME-HF studien som viser at Entresto signifikant reduserer...Vis mer
NO2109095566
Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose. 1,2 Det betyr at prognosen, i enkelte tilfeller, er dårligere enn ved flere vanlige kreftformer. 4 Hjertesvikt utgjør omtrent 2% av den voksne befolkning i Norge, dvs. ca. 100 000 personer. 3 Med en stadig eldre befolkning...Vis mer

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers