Kardiologi

Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.

Les mer om studiene her; PARADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF

PARADGIM-HF

PARADIGM-HF sammenlignet behandlingen angiotensin reseptor-neprilysin hemmeren (Entresto) med enalapril (standardbehandling for...Vis mer

NO2205021515
Leqvio logo
21. September 2022 17:00 - 19:30
Save Appointment

Novartis Norge AS har med dette gleden av å invitere til lanseringsseminar for Leqvio, som nå lanseres i Norge.* Leqvio er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år. Møtet er for helsepersonell, i første rekke for...Les mer

NO2203281887
Entresto Medhub
Entresto®

Indikasjon: Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter. 1

Entresto er en angiotensinreseptor-neprilysin-inhibitor(ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og...Les mer

NO2202242320
ORION-9: Effekt i heterozygot familiær hyperkolesterolemi

Studiedesign 1

ORION-9 var en internasjonal, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 18 måneder hos 482 pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). Alle pasientene brukte maksimalt tolererte doser med statiner med eller uten annen lipidmodifiserende...Vis mer

NO2202166754
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers