Leqvio®

Leqvio logo
21. September 2022 17:00 - 19:30
Save Appointment

Novartis Norge AS har med dette gleden av å invitere til lanseringsseminar for Leqvio, som nå lanseres i Norge.* Leqvio er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år. Møtet er for helsepersonell, i første rekke for...Les mer

NO2203281887
ORION-9: Effekt i heterozygot familiær hyperkolesterolemi

Studiedesign 1

ORION-9 var en internasjonal, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 18 måneder hos 482 pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). Alle pasientene brukte maksimalt tolererte doser med statiner med eller uten annen lipidmodifiserende...Vis mer

NO2202166754
LEQVIO® er den første siRNA-baserte LDL-C-senkende behandling 1

LEQVIO er den første siRNA (small interfering RNA) behandling for LDL-C reduksjon, selektivt målrettet mot leverceller 1

Annerledes virkemekanisme enn andre LDL-C–senkende behandlinger som gis i tillegg til statiner 1,2 Hindrer produksjon av PCSK9-proteinet som...Vis mer
NO2202166754
Sikkerhet ved bruk av LEQVIO ®1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder 1,2,3

I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo. 1

Alle disse bivirkningene var av mild eller moderat...Vis mer

NO2202166754
LEQVIO har i fase 3-studier vist effektiv og vedvarende LDL-C reduksjon 1,2,3* *LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall. 1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder 1,2,3

ORION-9, -10 og -11 studiene var multisenter, dobbeltblindede, randomiserte og...Vis mer

NO2202166754
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers