Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*.

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

 

LDL-C reduserende behandling:

LEQVIO er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år.

 

Indikasjon og bruk:

LEQVIO er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tillegg til diett: 

  • i kombinasjon med et statin eller statin sammen med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med maksimal tolerert dose av et statin, eller 
  • alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.1

LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*. Reduksjon av LDL-C forventes å gi færre kardiovaskulære hendelser. (Effekten av LEQVIO på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet har ikke blitt demonstrert.) 1-3

LEQVIO kommer i en ferdigfylt sprøyte, som administreres av helsepersonell i form av ensubkutan injeksjon. Leqvio-injeksjoner kan eksempelvis gjøres samtidig med rutinemessigoppfølging av pasienten. Dette vil kunne gi deg som helsepersonell trygghet for at pasientenmottar den korrekte doseringen av Leqvio, som er tilstrekkelig for å dekke behovet mellominjeksjonsintervallene. 

 

Les mer om administrering av LEQVIO her

 

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon: 

  • I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo.1
  • Forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.1
  • Hemodialyse bør ikke utføres i minst 72 timer etter dosering med inklisiran.1

 

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

† LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall.1

­I ORION-10 studien2, demonstrerte LEQVIO®

LEQVIO® er et alternativ for pasienter med ASCVD eller HeFH som trenger en tilleggsbehandling til maksimal tolerert statindose for å oppnå effektiv LDL-C reduksjon1 I ORION-9, -10 og -11 studiene mottok pasientene LEQVIO® eller placebo på toppen av maksimal tolerert statindose.1-3

 

Klikk her for å se gjeldende refusjonsvilkår i Norge

 


Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnittene 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 og 5
2. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al; ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16): 1507-1519.
3. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al; ORION-9 Investigators. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;1:1-11. doi: 10.1056/NEJMoa1913805
Rating: 
No votes yet
NO2306071731
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request