LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*.

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

 

Les mer:

 

LDL-C reduserende behandling

 

LEQVIO er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år.

LEQVIO er indisert som et tillegg til diett og maksimal tolerert statindose for behandling av voksne med primær hyperkolesterolemi (inkludert heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH)) eller blandet dyslipidemi for å redusere nivået av low density lipoprotein kolesterol (LDL-C).1

LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*. Reduksjon av LDL-C forventes å gi færre kardiovaskulære hendelser. (Effekten av LEQVIO på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet har ikke blitt demonstrert.) 1-3

 

 

LEQVIO administreres av helsepersonell og kan enkelt integreres i den normale oppfølgingen av pasienten1. Dette gir deg som helsepersonell sikkerhet for at pasienten har mottatt medisindosen som er tilstrekkelig for de neste 6 måneder.

Les mer om administrering av LEQVIO her.

 

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

† LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall.1

­I ORION-10 studien2, demonstrerte LEQVIO®

LEQVIO er et alternativ for pasienter med ASCVD eller HeFH som trenger en tilleggsbehandling til maksimal tolerert statindose for å oppnå effektiv LDL-C reduksjon.1 I ORION-9, -10 og -11 studiene mottok pasientene LEQVIO eller placebo på toppen av maksimal tolerert statindose.1-3


Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnittene 4.1, 4.2 og 5
2. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al; ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16): 1507-1519.
3. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al; ORION-9 Investigators. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;1:1-11. doi: 10.1056/NEJMoa1913805
Rating: 
No votes yet
NO2205278147
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers