Dette nettstedet er kun for helsepersonell

LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*.

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

 

LDL-C reduserende behandling:

LEQVIO er den første siRNA-baserte LDL-kolesterolsenkende terapi, med dosering to ganger i året etter oppstartsdosering første år.

 

Indikasjon:

LEQVIO er indisert som et tillegg til diett og maksimal tolerert statindose for behandling av voksne med primær hyperkolesterolemi (inkludert heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH)) eller blandet dyslipidemi for å redusere nivået av low density lipoprotein kolesterol (LDL-C).1

LEQVIO er den første LDL-C senkende behandling som doseres to ganger per år*. Reduksjon av LDL-C forventes å gi færre kardiovaskulære hendelser. (Effekten av LEQVIO på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet har ikke blitt demonstrert.) 1-3

LEQVIO administreres av helsepersonell og kan enkelt integreres i den normale oppfølgingen av pasienten1. Dette gir deg som helsepersonell sikkerhet for at pasienten har mottatt medisindosen som er tilstrekkelig for de neste 6 måneder.
Les mer om administrering av LEQVIO her:

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon: 

  • I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo.1
  • Forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.1
  • Hemodialyse bør ikke utføres i minst 72 timer etter dosering med inklisiran.1

 

*LEQVIO doseres initielt, andre dose etter 3 måneder og deretter hver 6. måned.1

† LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall.1

­I ORION-10 studien2, demonstrerte LEQVIO®

LEQVIO® er et alternativ for pasienter med ASCVD eller HeFH som trenger en tilleggsbehandling til maksimal tolerert statindose for å oppnå effektiv LDL-C reduksjon1 I ORION-9, -10 og -11 studiene mottok pasientene LEQVIO® eller placebo på toppen av maksimal tolerert statindose.1-3

 

Se gjeldende refusjonsvilkår i Norge her: 
https://www.medhub.no/legemidler/kardiologi/vleqvior/leqvio-refusjonsvilkar

 


Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnittene 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 og 5
2. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al; ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16): 1507-1519.
3. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al; ORION-9 Investigators. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;1:1-11. doi: 10.1056/NEJMoa1913805
Rating: 
No votes yet
NO2205278147
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request