Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Fra 1. januar 2023 er dette de gjeldende refusjonsvilkårene for Leqvio:1,2

 

Leqvio er fra 1. januar 2023 et alternativ til nye pasienter i gruppene nevnt under som ikke kan behandles med Praluent.2

Dette må skje etter individuell søknad (§3) og i henhold til vilkår fastsatt av Helfo.1

  • Familiær hyperkolesterolemi primærforebygging: LDL >3.6 mmol/l
  • Familiær hyperkolesterolemi sekundærforebygging: LDL >2.6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom uten tilleggsrisiko: LDL >3.6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med diabetes mellitus: LDL >2.6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med tilbakevendende kardiovaskulære hendelser: LDL >2,6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med tidligere hjerteinfarkt: LDL >2,6 mmol/l

 

Grenseverdiene for LDL-kolesterol angir konsentrasjonen etter optimal bruk av statiner/ezetimib.

Pasienter som allerede har fått innvilget vedtak om individuell stønad til behandling med en PCSK9-hemmer, kan fortsette å bruke denne som før. 

Søknad fra spesialist i indremedisin, kardiologi, endokrinologi, geriatri, pediatri, nevrologi eller fra en lege ved offentlig sykehus

 

 

Leqvio kommer i en ferdigfylt sprøyte som skal administreres av helsepersonell.

 

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pris i refusjonsavtale er konfidensiell, og kan ikke oppgis

 


Referanser:

  1. Helfo: https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere, lest 15.11.2022
  2. H-dir: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/rundskriv-til-folketrygdloven--5-14--legemidler/helsedirektoratets-merknader-til-blareseptforskriftens-bestemmelser-om-stonad-til-legemidler/-3-forste-ledd-krav-til-tidligere-behandling-og-tungtveiende-medisinske-hensyn, lest 16.11.2022
  3. Leqvio FK-tekst sist oppdatert 02.02.2023, basert på SPC datert 10.08.2023, lest 27.06.2022

 

 


 

NO2311030263
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request