Leqvio refusjonsvilkår i Norge 

Leqvio er med effekt fra 15. juni 2022 innvilget refusjon etter individuell søknad* som tillegg til høyeste tolererbare statindose og/eller ezetimib for følgende pasientgrupper1

  • Heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5 mmol/l
    • Krav til gentest
  • Ved etablert aterosklerotisk sykdom med LDL-C ≥ 4 mmol/l
  • Hos pasienter som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

 

*  Søknad fra spesialist i indremedisin, kardiologi, endokrinologi, geriatri, pediatri, nevrologi eller fra en lege ved offentlig sykehus

 

 

Leqvio kommer i en ferdigfylt sprøyte som skal administreres av helsepersonell.3

 

 

     2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pris i refusjonsavtale er konfidensiell, og kan ikke oppgis

 


Referanser:

  1. Helfo: https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere, lest 27.06.2022
  2. Leqvio FK-tekst sist oppdatert 30.04.2021, basert på SPC datert 24.03.2022, lest 27.06.2022
  3. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 4.2

 

 

 


 

Rating: 
No votes yet
NO2208155553
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers