Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Tid: Lørdag 11. mai 2024 

Sted: Bairro Alto Hotel 

Adresse: Praca Luis de Camoes No. 2 

 

Møteleder: Professor Lars Gullestad, OUS Rikshospitalet 

 

I forbindelse med ESC-HF i Lisboa inviterer Novartis Norge AS til Norsk Posteraften. Postere akseptert til utstillingen på ESC-HF vil bli presentert og diskutert, og leger og sykepleiere er invitert til en kveld med ny, norsk forskning. 

 

 

Program 

 

18.00 - 18.30: Velkomst og lett servering 

18.30 - 20.00: Posterpresentasjoner 

20.30: Middag (Sted: TBC

 

Dersom du har poster og ønsker å presentere, gi oss beskjed om dette når du melder deg på, så tar vi kontakt med deg. 

 

Håper du har anledning til å delta.

 

For påmelding KLIKK HER

 

 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv. 
Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med norsk rett, LMIs Bransjeregler og avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. 
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell utarbeider Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning og vår personvernerklæring finner du her: https://www.novartis.no/personvern-og-gdpr. Ved å melde deg på arrangementet samtykker du til at Novartis kan kommunisere med deg før, under og etter dette arrangementet om innhold og logistikk rundt arrangementet og at deltagerliste vil bli delt med foredragsholder(e) i forkant av møte. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon eller kreve innsyn i opplysninger som er registrert om deg og få dataene slettet ved å sende en epost til [email protected]
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. 

 

 

 

Documents: 
Norsk Posteraften ESC-HF 11. mai 2024
PDF icon Last ned
NO2401198250
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request