Entresto®

Dette nettstedet er kun for helsepersonell

PIONEER-HF1 er en multisenter, randomisert, dobbelt blindet og aktiv kontrollert studie som inkluderte 881 pasienter, hvor 440 pasienter fikk sacubitril/valsartan og 441 fikk enalapril.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al. Association of Change in N-Terminal Pro–B-Type...Vis mer
NO2208093614
entresto banner
Entresto® Indikasjon

Entresto er indisert til behandling av symtomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

Virkningsmekanisme

Entresto er en angiotensinreseptor-neprilysin-inhibitor(ARNI) og inneholder virkestoffene sakubitril og valsartan....Les mer

NO2211229028

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request