Entresto®

Entresto Medhub
Entresto®

Indikasjon: Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter. 1

Entresto er en angiotensinreseptor-neprilysin-inhibitor(ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og...Les mer

NO2202242320

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers