Entresto®

cardiocast
29. November 2021 17:00 - 17:45
Implementering av nye ESC guidelines for HFrEF pasientene – Hvor står vi i dag?

Novartis Norge AS har gleden av å invitere kardiologer, sykepleiere og andre spesialister som arbeider innen hjertesvikt til digitalt møte.

Temaet for dette møtet er impementeringen av nye...Les mer

NO2111022227
Nå er endelig ESC heart failure guidelines 2021 publisert. Her er nøkkelendringene for deg som behandler pasienter med HFrEF:

Entresto er løftet opp til 1. linjebehandling til HFrEF pasienter i en ny og forenklet behandlingsalgoritmen, sammenlignet med ESC heart failure guidelines 2016. Bakgrunnen for endringen er PARADIGME-HF studien som viser at Entresto signifikant reduserer...Vis mer
NO2109095566

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395

Legemiddelverket har fattet vedtak (av 28.02.2020) om å fjerne refusjonsvilkårene for Entresto (effektivt fra 15.03.2020) hos pasienter med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.

De begrunner sin beslutning med at: «Fjerning av vilkårene kan redusere tiden det tar før pasientene får behandling med Entresto, samt redusere unødvendig bruk av...Vis mer

NO2003136597
Entresto Medhub
Virkningsmekanismen til Entresto®

Entresto er en angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og sakubitril. Sakubitril blokkerer nedbrytingen av natriuretiske peptider, og valsartan tilhører gruppen angiotensinreseptorblokkere (ARB).

...Les mer

NO2110299971
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers