• Kesimpta banner
    Kesimpta®
    Ofatumumab (Kesimpta®) - til behandling av relapserende multippel sklerose (RMS).
Kesimpta® er et målrettet, fullhumant monoklonalt antistoff mot B-celler. Medisinen kan administreres hjemme en gang i måneden med en ferdifylt penn.
Godkjennelsen av Kesimpta® er basert på resultater fra de to identiske designet, randomiserte fase 3 studiene ASCLEPIOS I og II.
Her finner du viktig sikkerhetsinformasjon knyttet til bruk av Kesimpta®.
Les mer om Kesimpta® i Felleskatalogen

Behandlingsområder

Her kan du lese mer om MS
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO2201266540
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers