Dette nettstedet er kun for helsepersonell
  • Kesimpta banner
    Kesimpta®
    Ofatumumab (Kesimpta®) - til behandling av relapserende multippel sklerose (RMS).
Kesimpta® indikasjon, administrasjon og virkningsmekanisme. Legemiddelet Kesimpta® er et fullhumant monoklonalt antistoff.
Godkjennelsen av Kesimpta® er basert på resultater fra de to identiske designet, randomiserte fase 3 studiene ASCLEPIOS I og II.
Her finner du viktig sikkerhetsinformasjon knyttet til bruk av Kesimpta®.
Les mer om Kesimpta® langtidsdata på sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med relapserende MS i fase 3b-studien ALITHIOS.
Her finner du viktige linker innen multippel sklerose-behandling i Norge.
Her finner du oppsummering av effekt, sikkerhetsprofil, administrering og farmakologiske egenskaper.
Les mer om ▼Kesimpta® på Felleskatalogen.

Behandlingsområder

Her kan du lese mer om MS
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
Avtal et informasjonsmøte med oss på arbeidsplassen din eller på nettet
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål
NO2312215872
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request