Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 Klikk her: Norsk MS-Register og Biobank

 

Hovedpunkter 

 • Benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til personer med multippel sklerose (MS).
 • Hovedfokus er på diagnostikk og behandling.
 • Hensikten med Norsk MS-Register og Biobank er også å etablere data og biobankmateriale til forskning for å bidra til å finne årsaksforhold til sykdommen og sykdomsmekanismer.
 • Norsk MS-Register og Biobank lager årlige rapporter som inneholder informasjon om aktivitet og sammenligner data fra ulike helseforetak i Norge. Diagnostikk og oppfølging av MS-pasienter i Norge sammenlignes ved analyse av kvalitetsindikatorer rapportert på helseforetak (HF)-nivå:
  • rangering av måloppnåelse relatert til dekningsgrad
  • andel med diagnose innen 24 måneder etter debut
  • andel med behandlingsoppstart ≤ 30 dager etter diagnose
  • oppdatert behandlingsstatus
  • oppdatert attakkstatus og
  • oppdatert funksjonsskår
 • Årsrapportene til MS-registeret finner du her: https://helse-bergen.no/norsk-ms-register-og-biobank/arsrapport

Klikk her: Helsedirektoratets nasjonale MS-retningslinjer

Hovedpunkter

 • Anbefaling om å starte direkte med høyeffektiv sykdomsregulerende legemiddelbehandling.
 • Tydelige anbefalinger på at det ikke bør gå mer enn 21 dager fra diagnosen er avklart til oppstart av behandling. 

Anbefaling om systematisk oppfølging av pasientene. Helsedirektoratet samarbeider med MS-registeret om å etablere nasjonale kvalitetsindikatorer for å kunne måle effekten av retningslinjen helt ut i klinikken.

NO2305116391
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request