Multippel sklerose

Kesimpta
Virkningsmekanisme

Kesimpta ® [ofatumumab (OMB157)] virker ved selektivt binding til CD-20 reseptorene på B-cellenes overflate, noe som fører til effektiv reduksjon av B-cellene. 1

Kesimpta ® er et fullhumant humant anti-CD20 monoklonalt immunglobulin...Les mer

NO2201266540

Den globale COVID-19-pandemien har ført til endringer i arbeidsprosesser i ulike bransjer over hele verden. Dette inkluderer økt bruk av telemedisin blant fastleger og sykehus, og utvikling av nye digitale alternativ for helsepersonell og pasienter siden verden ble mer kjent med begrep som lockdown og sosial distansering i begynnelsen av 2020. Erfaringene er blandede og det er mye å lære....Vis mer

NO2201130594

Sykdomsmodulerende behandlinger innen MS har de siste 10-15 årene forbedret pasientenes sykdomsutvikling ved å forsinke progresjon av fysisk uførhet. Tross mindre fokus, så blir kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, problemløsning og innlæring ofte påvirket i omtrent halvparten av personer som lever med multippel sklerose (MS).

Reduksjon av kognitiv funksjoner...Vis mer

NO2201214504

MS er en kronisk sykdom som angriper isolasjonslaget rundt nervene i hjernen og ryggmargen. Antall personer med MS i Norge er estimert til å være omtrent 11 000. 1 Personer med MS opplever episoder med nevrologiske symptomutfall, blant annet attakker, som kommer av inflammasjon i sentralnervesystemet. MS rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og fører over tid til...Vis mer

NO2201047359
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers