Nevrologi

hodepine_bilde
21. Oktober 2021 9:30 - 22. Oktober 2021 19:15
Save Appointment
Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister. Fokus på komplicerade patientfall Svenska Huvudvärkssällskapet tillsammans med Novartis har nöjet att bjuda in till en Lipuscertifierad tvådagarsutbildning om huvudvärk. Huvudvärk är en folksjukdom och en betydande diagnos, men hur tar vi...Les mer
NO2107013250
Medisinsk akademi
21. Oktober 2021 13:30 - 15:30
Save Appointment
Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere sykepleiere til ett to-faset sykepleierakademi innen nevrologi – med tema multippel sklerose (MS). Dette medisinske akademiet er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF), og gir seks tellende timer i klinisk videreutdanning (spesialsykepleie) ved...Les mer
NO2106025218

MS er en kronisk sykdom som angriper isolasjonslaget rundt nervene i hjernen og ryggmargen. Antall personer med MS i Norge er estimert til å være omtrent 11 000. 1 Personer med MS opplever episoder med nevrologiske symptomutfall, blant annet attakker, som kommer av inflammasjon i sentralnervesystemet. MS rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og fører over tid til...Vis mer

NO2003116007

Omtrent 2-3% av verdens befolkning har MS, og ca. 3-5% av disse er barn. Pediatrisk MS blir oftest diagnostisert i ungdomstiden. Sammenlignet med voksne har barn og ungdom med MS 2-3 ganger så mange attakker.

De som har pediatrisk MS går over til sekundær progressiv MS gjennomsnittlig 10 år tidligere enn de som blir diagnostisert som voksne.

Gilenya® har på bakgrunn av...Vis mer

NO2008052500
Vanligste bivirkninger (SPC pkt. 4.8) 1

Influensa, Sinusitt, Herpes virus-infeksjon (helvetesild eller herpes zoster), bronkitt, hoste, basalcellekarsinom, lymfopeni, leukopeni, depresjon, hodepine, bradykardi, hypertensjon, feber og svakhet i tidlig stadium av infeksjon, etterfulgt av nummenhet, kløe eller røde flekker med sterke smerter, langsomme hjerteslag (bradykardi),...Vis mer

NO2008052500

Fingolimod er en sfingosin-1-fosfat-reseptor-modulator og er en sykdomsmodifiserende behandling av MS. Den fullstendige virkningsmekanismen til fingolimod er ikke helt forstått men virker både på T- og B-lymfocytter. 1,2-4

Fingolimod er et prodrug, dvs. et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk etter at det taes...Vis mer

NO2008052500
Bilde_Gilenya
Gilenya® er indisert som sykdomsmodifiserende monoterapi ved svært aktiv relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) til de følgende gruppene av voksne pasienter og pediatriske pasienter fra 10 års alder og over: pasienter med svært aktiv sykdom til tross for fullstendig og adekvat...Les mer
NO2008052500
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers