Nevrologi

Den globale COVID-19-pandemien har ført til endringer i arbeidsprosesser i ulike bransjer over hele verden. Dette inkluderer økt bruk av telemedisin blant fastleger og sykehus, og utvikling av nye digitale alternativ for helsepersonell og pasienter siden verden ble mer kjent med begrep som lockdown og sosial distansering i begynnelsen av 2020. Erfaringene er blandede og det er mye å lære....Vis mer

NO2201130594
Medisinsk akademi
16. February 2022 13:30 - 15:30
Save Appointment
Novartis Norge AS ønsker med dette å invitere sykepleiere med interesse innen nevrologi til sykepleierakademi med tema innen multippel sklerose. Akademiet er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) og vil gi seks godkjente tellende timer til klinisk etterutdanning (godkjent tellende timer...Les mer
NO2108162612 and NO2108162612

Sykdomsmodulerende behandlinger innen MS har de siste 10-15 årene forbedret pasientenes sykdomsutvikling ved å forsinke progresjon av fysisk uførhet. Tross mindre fokus, så blir kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, problemløsning og innlæring ofte påvirket i omtrent halvparten av personer som lever med multippel sklerose (MS).

Reduksjon av kognitiv funksjoner...Vis mer

NO2102178310

MS er en kronisk sykdom som angriper isolasjonslaget rundt nervene i hjernen og ryggmargen. Antall personer med MS i Norge er estimert til å være omtrent 11 000. 1 Personer med MS opplever episoder med nevrologiske symptomutfall, blant annet attakker, som kommer av inflammasjon i sentralnervesystemet. MS rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og fører over tid til...Vis mer

NO2201047359

Omtrent 2-3% av verdens befolkning har MS, og ca. 3-5% av disse er barn. Pediatrisk MS blir oftest diagnostisert i ungdomstiden. Sammenlignet med voksne har barn og ungdom med MS 2-3 ganger så mange attakker.

De som har pediatrisk MS går over til sekundær progressiv MS gjennomsnittlig 10 år tidligere enn de som blir diagnostisert som voksne.

Gilenya® har på bakgrunn av...Vis mer

NO2110290095
Vanligste bivirkninger (SPC pkt. 4.8) 1

De vanligste bivirkningene (forekomst ≥ 10 %) med dosen på 0,5 mg var hodepine (24,5 %), forhøyede leverenzymer (15,2 %), diaré (12,6 %), hoste (12,3 %), influensa (11,4 %), sinusitt (10,9 %) og ryggsmerter (10,0 %).

Andre vanlige bivirkninger (forekomst ≥ 1% til <10%) sett i de kliniske studiene var: herpesvirusinfeksjoner,...Vis mer

NO2110290095

Fingolimod er en sfingosin-1-fosfat-reseptor-modulator og er en sykdomsmodifiserende behandling av MS. Den fullstendige virkningsmekanismen til fingolimod er ikke helt forstått men virker både på T- og B-lymfocytter. 1,2-4

Fingolimod er et prodrug, dvs. et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk etter at det taes...Vis mer

NO2201130519
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers