Nevrologi

MS er en kronisk sykdom som angriper isolasjonslaget rundt nervene i hjernen og ryggmargen. Antall personer med MS i Norge er estimert til å være omtrent 11 000. 1 Personer med MS opplever episoder med nevrologiske symptomutfall, blant annet attakker, som kommer av inflammasjon i sentralnervesystemet. MS rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og fører over tid til...Vis mer

NO2003116007

Omtrent 2-3% av verdens befolkning har MS, og ca 3-5% av disse er barn. Pediatrisk MS blir oftest diagnostisert i ungdomstiden. Sammenlignet med voksne har barn og ungdom med MS 2-3 ganger så mange attakker.

De som har pediatrisk MS går over til sekundær progressiv MS gjennomsnittlig 10 år tidligere enn de som blir diagnostisert som voksne.

Gilenya® har på bakgrunn av...Vis mer

NO2008052500
Vanligste bivirkninger (SPC pkt. 4.8) 1

Influensa, Sinusitt, Herpes virus-infeksjon (helvetesild eller herpes zoster), Bronkitt, Hoste, Basalcellekarsinom, Lymfopeni, leukopeni, Depresjon, Hodepine, Bradykardi, Hypertensjon, Feber og svakhet i tidlig stadium av infeksjon, etterfulgt av nummenhet, kløe eller røde flekker med sterke smerter, Langsomme hjerteslag (bradykardi),...Vis mer

NO2008052500

Fingolimod er en sfingosin-1-fosfat-reseptor-modulator og er en sykdomsmodifiserende behandling av MS. Den fullstendige virkningsmekanismen til fingolimod er ikke helt forstått men virker både på T- og B-lymfocytter. 1,2-4

Fingolimod er et prodrug dvs.et legemiddel som ikke er aktivt i sin opprinnelige form, men som virker ved at det omdannes kjemisk etter at det taes oralt...Vis mer

NO2008052500
Bilde_Gilenya
Gilenya® er indisert som sykdomsmodifiserende monoterapi ved svært aktiv relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) til de følgende gruppene av voksne pasienter og pediatriske pasienter fra 10 års alder og over: pasienter med svært aktiv sykdom til tross for fullstendig og adekvat...Les mer
NO2008052500
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers