Sykdomsmodulerende behandlinger innen MS har de siste 10-15 årene forbedret pasientenes sykdomsutvikling ved å forsinke progresjon av fysisk uførhet. Tross mindre fokus, så blir kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, problemløsning og innlæring ofte påvirket i omtrent halvparten av personer som lever med multippel sklerose (MS).

 

Reduksjon av kognitiv funksjoner forekommer hos ca. 40-70% av pasientene og er rapportert i alle undergrupper av MS.1-3 Dette kan i stor grad påvirke pasientenes hverdagsliv, arbeidsliv og livskvalitet.4 Kognitive forandringer kan være underrapportert, da det ser ut til at mange pasienter ikke rapporterer om dette, selv ved lave skår på funksjonsskalaen «Expanded Disability Status Scale» (EDSS).5

 

Nevronalt nettverk

Den overordnede mekanismen ansvarlig for reduksjon av kognitiv funksjoner ikke helt klarlagt, men man vet at lesjoner i både grå og hvit substans har betydning for kognisjonen. Skader i både grå og hvit substans fører til dysfunksjon eller ødeleggelse i det nevronale nettverket, noe som til slutt resulterer i kognitiv svekkelse. Flere kognitive områder kan rammes som følge av endringene i sentralnervesystemet.

 

Ofte rammede områder

Kognitiv svekkelse hos MS-pasienter kan komme til uttrykk på flere måter, avhengig av hvor i hjernen skaden sitter. De vanligste rapporterte symptomene er dårligere hukommelse (innlæringsvansker), arbeidsminne (utøvende funksjon), og prosesseringshastighet (oppmerksomhetsvansker).2

Illustrasjon tilpasset fra Macias Islas MA, Ciampi E. Assessment and Impact of Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis: An Overview. Biomedicines, and Sachdev PS, Blacker D, Blazer DG, et al. Classifying neurocognitive disorders: the DSM-5 approach. 2,8

 

Fra et pasientperspektiv, ser man at de kognitive plagene kan gjenspeiles på flere områder samtidig eller på et område alene: Redusert korttidsminne, problemer med å forstå ironi og humor, vanskeligheter med å finne riktige ord, redusert innlæringskapasitet og problemer med å holde oversikt og planlegge ting, samt problemer med å gjøre flere ting samtidig. Man ser også at pasientene reagerer lettere på stress, er emosjonelt sensitive og blir lettere sinte og frustrerte.9

 

Stor påvirkning på livskvalitet

Konsekvensene av kognitiv svekkelse ved MS kan spille en vesentlig rolle hos pasientene sammen med andre usynlige symptomer. Disse kan væreutmattelse (fatigue), som kan ramme så mange som 75-95%, og depresjon og angst som rammer 35-50% av pasientene.10

Kognitiv svekkelse, sammen med fatigue, depresjon og angst, fører ofte til en negativ påvirkning på livskvalitet, utdannelse og arbeidsliv.10,11 Kognitiv svekkelse kan ha en betydelig negativ innvirkning i pasientenes personlige liv, og kan påvirke evnen til å utføre dagligdagse aktiviteter.4,10,11

 

Forutsigelse av progresjon

Kognitiv undersøkelse bør vurderes jevnlig fra diagnosetidspunkt, da dette er en viktig markør for progresjon av MS-sykdommen. Man bør være særlig oppmerksom på prosesseringshastighet og hukommelse, da dette har vist å være prediktorer på sykdomsprogresjon, og dermed også med overgangen fra relapserende remitterende MS (RRMS) til Sekundær Progressiv MS (SPMS).12,13

En tidlig vurdering av kognitiv svekkelse kan være nyttig i identifiseringen av MS-pasienter som har høy risiko for utvikling av uførhet, og bør være en prognostisk markør for den mer alvorlige patologiske prosessen som fører til hjerneatrofi og klinisk forverring av sykdommen.12,13

 


 
Referanser
1.            Cotter J, Vithanage N, Colville S, et al. Investigating Domain-Specific Cognitive Impairment Among Patients With Multiple Sclerosis Using Touchscreen Cognitive Testing in Routine Clinical Care. Front Neurol 2018;9:331. DOI: 10.3389/fneur.2018.00331.
2.            Macias Islas MA, Ciampi E. Assessment and Impact of Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis: An Overview. Biomedicines 2019;7(1). DOI: 10.3390/biomedicines7010022.
3.            Oreja-Guevara C, Ayuso Blanco T, Brieva Ruiz L, Hernandez Perez MA, Meca-Lallana V, Ramio-Torrenta L. Cognitive Dysfunctions and Assessments in Multiple Sclerosis. Front Neurol 2019;10:581. DOI: 10.3389/fneur.2019.00581.
4.            Rao SM, Leo GJ, Ellington L, Nauertz T, Bernardin L, Unverzagt F. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis. II. Impact on employment and social functioning. Neurology 1991;41(5):692-6. DOI: 10.1212/wnl.41.5.692.
5.            Rasmussen PV, Kobelt G, Berg J, Capsa D, Gannedahl M, European Multiple Sclerosis P. New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe: Results for Denmark. Mult Scler 2017;23(2_suppl):53-64. DOI: 10.1177/1352458517708118.
6.            Guimaraes J, Sa MJ. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis. Front Neurol 2012;3:74. DOI: 10.3389/fneur.2012.00074.
7.            Di Filippo M, Portaccio E, Mancini A, Calabresi P. Multiple sclerosis and cognition: synaptic failure and network dysfunction. Nat Rev Neurosci 2018;19(10):599-609. DOI: 10.1038/s41583-018-0053-9.
8.            Sachdev PS, Blacker D, Blazer DG, et al. Classifying neurocognitive disorders: the DSM-5 approach. Nat Rev Neurol 2014;10(11):634-42. DOI: 10.1038/nrneurol.2014.181.
9.            Lee Mortensen G, Rasmussen PV. The impact of quality of life on treatment preferences in multiple sclerosis patients. Patient Prefer Adherence 2017;11:1789-1796. DOI: 10.2147/PPA.S142373.
10.          Penner IK. Evaluation of cognition and fatigue in multiple sclerosis: daily practice and future directions. Acta Neurol Scand 2016;134 Suppl 200:19-23. DOI: 10.1111/ane.12651.
11.          Langdon DW. Cognition in multiple sclerosis. Curr Opin Neurol 2011;24(3):244-9. DOI: 10.1097/WCO.0b013e328346a43b.
12.          Moccia M, Lanzillo R, Palladino R, et al. Cognitive impairment at diagnosis predicts 10-year multiple sclerosis progression. Mult Scler 2016;22(5):659-67. DOI: 10.1177/1352458515599075.
13.          Pitteri M, Romualdi C, Magliozzi R, Monaco S, Calabrese M. Cognitive impairment predicts disability progression and cortical thinning in MS: An 8-year study. Mult Scler 2017;23(6):848-854. DOI: 10.1177/1352458516665496.
Rating: 
No votes yet
NO2102178310
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers