MS er en kronisk sykdom som angriper isolasjonslaget rundt nervene i hjernen og ryggmargen. Antall personer med MS i Norge er estimert til å være omtrent 11 000.1 Personer med MS opplever episoder med nevrologiske symptomutfall, blant annet attakker, som kommer av inflammasjon i sentralnervesystemet. MS rammer tre ganger så mange kvinner som menn, og fører over tid til funksjonsnedsettelse og i mange tilfeller uførhet.

Ved MS, vil immunforsvaret av ukjent årsak angripe sentralnervesystemet og føre til inflammasjon. Dette medieres blant annet av B- og T-celler. For å komme inn i sentralnervesystemet må aktiverte T-celler og B-celler forlate lymfeknutene, vandre med blodbanen og krysse blod-hjerne-barrieren. I hjernen bidrar de til inflammasjon, og følgelig skape arrvev ved å gjøre skade på nervecellenes myelin og aksoner. Immunmodulerende behandling mot MS har i dag ulike angrepspunkter på immunforsvaret.2

 

 

SymTracTM App

SymTrac er en gratis og enkel smartphone-app som hjelper pasienten til å registrere og dokumentere symptomer og allmenntilstand slik at pasienten selv og behandlende lege kan ha oversikt over pasientens helse. 

Appen kan lastes ned på App store eller Google play, samt via nettsiden msnytt.no

 

 


 

Referanser 
  1.  Aarseth, J. H., Smedal, Tori S., Skår A.B. og Wergeland S. Norsk multippel sklerose register og biobank. Helse-Bergen: Haukeland universitetssykehus. Årsrapport 2018: Med Plan for forbedringstiltak for 2019. [Oppdatert 12.oktober 2019;hentet 2.oktober 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/21_arsrapport_2018_norsk_ms_register_biobank.pdf
  2. Dobson R, Giovannoni G. Multiple sclerosis - a review. Eur J Neurol. 2019 Jan;26(1):27-40. doi: 10.1111/ene.13819. Epub 2018 Nov 18. PMID: 30300457.
NO2003116007
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers