Kesimpta®

Dette nettstedet er kun for helsepersonell

APLIOS (NCT03560739) var en 12-ukers, ublindet, paralellgruppe, fase II-studie som inkluderte 256 pasienter med relapserende MS (RMS) (autoinjektor abdomen, n=128; ferdifylt sprøyte abdomen, n=128)

Figur 1: Design av APLIOS fase 2 bioekvivalent studie. Figur utarbeidet av Novartis basert på Bar-Or A 1

Studiens...Vis mer

NO2305116391
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request