Kesimpta®

Kesimpta
Virkningsmekanisme

Kesimpta ® [ofatumumab (OMB157)] virker ved selektivt binding til CD-20 reseptorene på B-cellenes overflate, noe som fører til effektiv reduksjon av B-cellene. 1

Kesimpta ® er et fullhumant humant anti-CD20 monoklonalt immunglobulin...Les mer

NO2201266540
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers