Dette nettstedet er kun for helsepersonell

En webcast om persontilpasset medisin, differensiering, sikkerhet og hjemmebehandling.

Se den første av totalt seks webcaster om B-celleterapi og Kesimpta (ofatumumab) med landets fremste nevrologer. 

Første episode er med Elisabeth Celius, overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. 

I episoden snakker hun om individuelle forskjeller hos MS-pasienter, og behovet for ulike typer MS-behandlinger. Celius legger vekt på at tidlig oppstart av høyeffektiv behandling er viktig for å forsinke sykdomsutvikling. MS-behandling bør tilpasses den enkelte pasients behov, hvor blant annet compliance, hjemmebehandling, familieplanlegging og vaksinasjon er viktige hensyn å ta i betraktning. 

Moderator for webcastenen er Trygve Holmøy, professor ved Universitet i Oslo og seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus.

 

 
 
 
NO2306228847
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request