Hjertesvikt

Nå er endelig ESC heart failure guidelines 2021 publisert. Her er nøkkelendringene for deg som behandler pasienter med HFrEF:

Entresto er løftet opp til 1. linjebehandling til HFrEF pasienter i en ny og forenklet behandlingsalgoritmen, sammenlignet med ESC heart failure guidelines 2016. Bakgrunnen for endringen er PARADIGME-HF studien som viser at Entresto signifikant reduserer...Vis mer
NO2109095566
Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose. 1,2 Det betyr at prognosen, i enkelte tilfeller, er dårligere enn ved flere vanlige kreftformer. 4 Hjertesvikt utgjør omtrent 2% av den voksne befolkning i Norge, dvs. ca. 100 000 personer. 3 Med en stadig eldre befolkning...Vis mer

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers