Hjertesvikt

For dere som behandler pasienter med hjerte- og karsykdommer, her finner du opptak av hele LEQVIO lanseringsseminaret i tillegg til hver enkelt forelesning.

Under finner du forelesningene enkeltvis i den rekkefølgen de ble holdt på seminaret.Vis mer
NO2210127688

PIONEER-HF1 er en multisenter, randomisert, dobbelt blindet og aktiv kontrollert studie som inkluderete 881 pasienter, hvor 440 pasienter fikk sacubitril/valsartan og 441 fikk enalapril.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al. Association of Change in N-Terminal Pro–B-Type...Vis mer
NO2208093614
Behandlig av hjertesvikt

Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er medikamenter grunnbehandlingen for hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som bør...Vis mer

NO2206191313
Diagnostisering av hjertesvikt

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin hetrogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter. Symptomene kan også være vanskelige å tolke, spesielt hos kvinner, eldre, overvektige pasienter og pasienter med lungesykdom. Det er derfor viktig å vurdere differensialdiagnoser ved hjertesvikt. Ved akutt dyspnè er foruten...Vis mer

NO2206191313

Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.

Les mer om studiene her; PARADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF

PARADGIM-HF

PARADIGM-HF sammenlignet behandlingen angiotensin reseptor-neprilysin hemmeren (Entresto) med enalapril (standardbehandling for...Vis mer

NO2205021515
Entresto Medhub
Entresto®

Indikasjon: Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter. 1

Entresto er en angiotensinreseptor-neprilysin-inhibitor(ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og...Les mer

NO2202242320
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers