Hjertesvikt

Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose. 1,2 Det betyr at prognosen, i enkelte tilfeller, er dårligere enn ved flere vanlige kreftformer. 4 Hjertesvikt utgjør omtrent 2% av den voksne befolkning i Norge, dvs. ca. 100 000 personer. 3 Med en stadig eldre befolkning...Vis mer

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395
Entresto Medhub
Virkningsmekanismen til Entresto® Entresto er en angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og sakubitril. Sakubitril blokkerer nedbrytingen av natriuretiske peptider, og valsartan tilhører gruppen angiotensinreseptorblokkere (ARB). Virkestoffet valsartan er...Les mer
NO1910743701

Kardinalsymptomet på hjertesvikt er dyspné, som forsterkes når pasienten ligger (ortopné) og i forbindelse med anstrengelse (anstrengelsesdyspné) samt paroksysmal nattlig dyspné. Andre symptomer er palpitasjoner, hevelse i ben og buk, samt nedsatt kondisjon og fysisk yteevne.

Klinikk og diagnostikk

Hjertesvikt kan være vanskelig å...Vis mer

NO2010011368

Hjertesvikt oppstår som følge av strukturendringer på hjertet eller nedsatt hjertefunksjon. Hjertesvikt defineres som en klinisk tilstand der hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod ut i kroppen er utilstrekkelig, og der nevrohormonelle kompensasjonsmekanismer forsøker å opprettholde normale funksjoner. For å kompensere for redusert hjerteminuttvolum (cardiac output, CO) aktiveres en rekke...Vis mer

NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers