Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Entresto®

 

Indikasjon

Entresto er indisert til behandling av symtomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

 

Virkningsmekanisme

Entresto er en angiotensinreseptor-neprilysin-inhibitor(ARNI), og inneholder virkestoffene sakubitril og valsartan.

 

  • sakubitril er et prodrug som omdannes til den aktive metabolitten sakubitrilat som hemmer neprilysin og fører til økt mengde natriuretiske peptider i blodsirkulasjonen. De natriuretiske peptidene bidrar til økt diurese, noe som reduserer belastningen på hjertet. De reduserer også blodtrykket og motvirker mekanismene for fibrosedannelse i hjertet. Siden neprilysinhemmere også kan redusere nedbrytningen av angiotensin II, må neprilysinhemming kombineres med en RAAS-blokade som er valsartan-komponenten i Entresto.

 

  • valsartan er en angiotensinreseptorblokker (ARB), som hemmer angiotensin-ll type-1 reseptoren i RAAS-systemet (renin-angiotensin-aldosteron-systemet), noe som blant annet fører til vasodilatasjon, nedsatt reopptak av natrium og redusert frisetting av aldosteron. 

 

Se animasjonsfilmen om Entresto sin virkningsmekanisme

 

 

Bivirkninger

De hyppigst rapporterte bivirkningene er:

  • Hypotensjon (17,6 %)
  • Hyperkalemi (11,6 %)
  • Nedsatt nyrefunksjon (10,1 %)

 

Klikk her for å lese mer om oppstart og dosering av Entresto

 

 

Referanser: 
  1. ENTRESTO SPC 11.09.2023, pkt 4.1 Indikasjon
  2. ENTRESTO SPC 11.09.2023, pkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper
  3. ENTRESTO SPC 11.09.2023, pkt 4.8 Bivirkninger
 
Rating: 
No votes yet
NO2310190119
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request