Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Her finner du alle opptak fra Hjertekammer – en podcast for deg som behandler pasienter med hjertesvikt og/eller aterosklerotisk hjerte- og karsykdom.

Ønsker du å lære mer om behandling av hjertesvikt? Se våre webinarer her.

 

Sikkerhetsinformasjon:
Entresto (sakubitril/valsartan) er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.
Anbefalt startdose av Entresto er 1 tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør dobles i løpet av 2-4 uker til måldosen med 1 tablett på 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolerer. Anbefalt startdose 24 mg/26 mg hos pasienter med eGFR < 60ml/min/1.73 m2, moderat nedsatt leverfunksjon eller SBP ≥ 100-110 mmHg. Behandlingen skal ikke initieres hos pasienter med serumkalium >5,4 mmol/l eller med SBP <100 mmHG. På grunn av økt risiko for angioødem når det brukes sammen med en ACE-hemmer, må behandlingen med Entresto ikke startes opp før minst 36 timer etter seponering av behandlingen med ACE-hemmer. Entresto bør ikke gis i kombinasjon med en ACE-hemmer eller en ARB.
De hyppigst rapporterte bivirkningene var hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon
Pris 97 mg/103 mg 168stk, kr 4115,70 kroner
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med en betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)

Les mer på felleskatalogen.

NO2311309880
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request