Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Innholdet i denne Nordic CardioCast sendingen representerer Lars Gullestad sin presentasjon av høydepunktene fra ESC-HF guidelines 2021

 

 

 

Entresto® (sakubitril/valsartan)

Indikasjon: Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

Vanligste bivirkninger: Hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.

Kontraindikasjoner: Kjent angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hemmere eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av ACE-hemmere. 

Reseptgruppe, refusjon & pris: Reseptgruppe C. Forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §2. Entresto 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4105,70 per 22.09.2020.

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

Dosering: Anbefalt startdose av Entresto er én tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør dobles i løpet av 2 - 4 uker til måldosen med én tablett på 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolererer.

 

Se Felleskatalogen for mer informasjon

 


 

Referanser
  1. ENTRESTO SPC 11.09.2023
  2. Felleskatalogen. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; 2019 [hentet 23.01.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no
  3. Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2019 [hentet 15.03.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=en­tresto&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
NO2310167800
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request