Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Innholdet i denne Nordic CardioCast sendingen reperesenterer Peder L.Myhre sin presentasjon av moderne hjertesviktbehandling og Jørgen Gravning sin presentasjon av endret behandling av pasienter med HFrEF på sykehus sett i lys av PIONEER -HF studien.

 

Entresto® (sakubitril/valsartan)

    Indikasjon:1 Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

    Vanligste bivirkninger:2 Hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.

    Kontraindikasjoner:3 Kjent angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hemmere eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av ACE-hemmere. 

    Reseptgruppe, refusjon & pris:4 Reseptgruppe C. Forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §2. Entresto 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4105,70 per 22.09.2020.

    Refusjonsberettiget bruk:5 Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

    Dosering:6 Anbefalt startdose av Entresto er én tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør dobles i løpet av 2 4 uker til måldosen med én tablett på 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolererer.

Se Felleskatalogen for mer informasjon

 


 

Referanser
  1. ENTRESTO SPC 22.09.2022, pkt 4.1. Indikasjon
  2. ENTRESTO SPC 22.09.2022, pkt 4.8. Bivirkninger
  3. ENTRESTO SPC 22.09.2022, pkt 4.3. Kontraindikasjoner
  4. Felleskatalogen. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Felleskatalogen AS; 2019 [hentet 23.01.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no
  5. Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2019 [hentet 15.03.2020]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=en­tresto&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
  6. ENTRESTO SPC 22.09.2022, pkt 4.2. Dosering og administrasjonsmåte
NO2209268332
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request