Dette nettstedet er kun for helsepersonell
  • Virkestoffet i legemiddelet Cosentyx er det fullstendig humane, monoklonale antistoffet sekukinumab.  
  • Sekukinumab hemmer cytokinet IL-17A, noe som fører til redusert sykdomsaktivitet ved sykdommer som aksial spondyloartritt, psoriasisartritt, psoriasis og hidradenitis suppurativa.  
  • Redusert nivå av IL-17A fører til redusert inflammasjon som en følge av hemmet rekruttering og aktivering av leukocytter i det inflammerte vevet. Når IL-17A hemmes, reduseres også skader på skjelett og ledd gjennom en hemmende effekt på fibroblaster, osteoblaster og kondrocytter.
  • Antistoffet sekukinumab er helt humant og har en lav immunogenisitet (0,4 % utvikler antistoffer).2,3 Hos personer som utvikler antistoffer mot legemiddelet, har man ikke sett noen sammenheng med klinisk effekt eller sikkerhet. 

 

Sikkerhetsinformasjon 

Over 20 000 pasienter har blitt behandlet med Cosentyx i blindede og åpne kliniske studier ved forskjellige indikasjoner (plakkpsoriasis, psoriasisartritt, aksial spondyloartritt, hidradenitis suppurativa [HS] og andre autoimmune sykdommer), som tilsvarer 34 908 pasientår med eksponering. Av disse ble over 14 000 pasienter eksponert for Cosentyx i minst ett år.6 

Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar mellom de ulike indikasjonene.  

Den vanligste bivirkningen er øvre luftveisinfeksjon. I tråd med virkningsmekanismen ble det observert en noe forhøyet doseavhengig insidens av lette til moderate infeksjoner med Candida albicans. Samtlige infeksjoner gikk tilbake spontant eller ved standardbehandling, under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5 

Dersom pasienten har en alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, eller en klinisk viktig, aktiv infeksjon, skal Cosentyx ikke brukes. Man bør utvise forsiktighet hos pasienter med kroniske infeksjoner. Cosentyx anbefales ikke for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt). Cosentyx bør ikke gis samtidig med levende vaksiner.6 

 


Referanser 
  1. McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in psoriatic arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial (FUTURE 2) Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46; 
  2. van der Heijde D, Landewé RBMease PJ, et al. Brief Report: Secukinumab Provides Significant and Sustained Inhibition of Joint Structural Damage in a Phase III Study of Active Psoriatic Arthritis, Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21. 
  3. Langley RG, Elewski BELebwohl M et al. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38. 
  4. Thaci D, Blauvelt AReich K et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial.. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9.
  5. Baeten, D., Sieper J, Braun J et al. Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med 2015;373:2534-48. 
  6. Cosentyx SPC kap. 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1

 

NO2401262067
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request