Psoriasis

Cosentyx Medhub
Cosentyx (sekukinumab) er et helt humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Cosentyx er tilgjengelig i 150 mg ferdigfylt sprøyte eller penn. 6 Effekten av Cosentyx ved...Les mer
NO1908720817
Resultatene fra de pivotale studiene på ankyloserende spondylitt (MEASURE 1 og 2), psoriasisartritt (FUTURE 1 og 2) og psoriasis (ERASURE og FIXTURE) er publisert og er bakgrunnen for myndighetenes vurdering og godkjenning. 6 For å oppnå optimal bruk av sekukinumab og en dypere forståelse av legemidlets effekt og sikkerhetsprofil gjennomfører Novartis og akademiske forskere verden over flere...Vis mer
NO2007025399
Virkestoffet i legemidlet Cosentyx er antistoffet sekukinumab. Sekukinumab hemmer cytokin IL-17A, noe som fører til redusert sykdomsaktivitet ved sykdommer som ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og psoriasis. Redusert nivå av IL-17A fører til redusert inflammasjon som en følge av hemmet rekruttering og aktivering av leukocytter i det inflammerte organet. Når IL-17A hemmes, reduseres også...Vis mer
NO1908720817
De pivotale studiene på ankyloserende spondylitt (MEASURE 1 og 2), psoriasisartritt (FUTURE 1 og 2) og psoriasis (ERASURE og FIXTURE) er publisert og er bakgrunnen for myndighetenes vurdering og godkjenning. For å oppnå optimal bruk av sekukinumab og en dypere forståelse av legemidlets effekt, gjennomfører Novartis og akademiske forskere verden over flere studier på sekukinumab. Nedenfor finner...Vis mer
NO1908720817
Støttetilbud og hjelpemidler som du kan bruke i kontakten med pasientene dine Spørompsoriasis.no er en åpen hjemmeside med informasjon om psoriasis. Det er mulig å laste ned sjekklister som pasienten og pårørende kan ha i bakhånd ved kontakt med helsevesenet. Hudportalen.no er hjemmesiden til pasientforeningen Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Helsenorge.no er en offentlig informasjonsside med...Vis mer
NO1908720817
Det ultimate målet med behandling er å bli kvitt alle symptomer. 3 Tidligere har behandlingsanbefalingene ofte fulgt en trappetrinnsmodell med utvortes behandling, lysbehandling og konvensjonell systembehandling og til slutt biologiske legemidler. Behandlingsstrategien bidro til at det ofte tok lang tid før pasienter med alvorlig psoriasis fikk effektiv behandling, og det førte til at mange...Vis mer
NO1908720817
Psoriasis kan opptre på mange forskjellige måter. Hver type har karakteristiske kjennetegn og symptomer, som f.eks. hvordan hudforandringene ser ut og hvor på kroppen de forekommer.  Eksempler på symptomer: 1 Flekker med sølvfargede hudskjell Rødhet Kløe Hard hud Negleforandringer  Glinsende, røde, inflammerte flekker i hudfolder Utslett/flassing i hodebunnen Leddplager, som daktylitter og...Vis mer
NO1908720817
Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sykdom, som er assosiert med høy morbiditet, dårlig livskvalitet og muligens også dødelighet. 3 Psoriasis kan involvere både hud, hodebunn, negler og ledd, og pasienter med psoriasis har en økt risiko for hjerte-karsykdommer og psykiske sykdommer. Symptomer som knyttes til psoriasis er flassing, kløe, erytem, fatigue, hevelse, brennende følelse og blødninger...Vis mer
NO1908720817
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers