Det ultimate målet med behandling er å bli kvitt alle symptomer. 3 Tidligere har behandlingsanbefalingene ofte fulgt en trappetrinnsmodell med utvortes behandling, lysbehandling og konvensjonell systembehandling og til slutt biologiske legemidler. Behandlingsstrategien bidro til at det ofte tok lang tid før pasienter med alvorlig psoriasis fikk effektiv behandling, og det førte til at mange pasienter var underbehandlet.1

 

Ifølge SSDVs behandlingsanbefalinger fra 2018 for systemisk behandling av psoriasis, bør valget av behandling være direkte relatert til sykdommens alvorlighetsgrad. 

Psoriasis kan inndeles i lett, moderat og alvorlig sykdom. Det tas i betraktning hvor stor del av huden som er rammet og hvor alvorlige hudforandringene er, samt i hvor stor grad sykdommen påvirker livskvaliteten. 

Alvorlighetsgraden bestemmes ved hjelp av et spesielt sykdomsrelatert spørreskjema, PASI (Psoriasis Area Severity Index), og innvirkningen på livskvalitet bestemmes ved hjelp av DLQI (Dermatology Life Quality Index).

  • Lett psoriasis: PASI < 3, DLQI < 5 
  • Moderat psoriasis: PASI 3–10, DLQI 5–10 
  • Alvorlig psoriasis: PASI > 10, DLQI > 10. 

  

Referanser 
  1. Nast A, Reytan N, Rosumeck S, et al. Low prescription rate for systemic treatments in the management of severe psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis in dermatological practices in Berlin and Brandenburg, Germany: results from a patient registry. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 2008; 22: 1337-1342. 
  2. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi: SSDVs behandlingsrekommendationer 2018. Accessed 28. Feb 2019. https://www.ssdv.se/images/SSDVs_behandlingsrekommendationer_for_systemi...    
  3.  Rasmussen MK1, Enger M, Dahlborn AK, et al. The Importance of Achieving Clear or Almost Clear Skin for Patients: Results from the Nordic Countries of the Global "Clear about Psoriasis" Patient Survey Acta Derm Venereol. 2019 Feb 1;99(2):158-163. doi: 10.2340/00015555-3048. 
Rating: 
No votes yet
NO2105068340
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers