Influensavaksinasjon

Høsten er her og med det også tiden for vaksinasjon mot årets sesonginfluensa. Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Pasienter med kronisk inflammatorisk sykdom og/eller som behandles med immundempende medisin, tilhører risikogruppen og skal anbefales årlig influensavaksine.

Årets influensavaksinasjon av risikogruppene blir svært viktig, som tidligere, for å unngå alvorlig influensasykdom, men også for redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 1

 

Vaksinasjon under behandling med sekukinumab

Det er dokumentert at pasienter med kronisk inflammatorisk sykdom kan ha økt risiko for å få influensa og for å utvikle mer alvorlig forløp. Dels på grunn av sykdommen i seg selv, dels på grunn av immundempende, medikamentell behandling 2.

Pasienter som behandles med sekukinumab/Cosentyx (IL-17 inhibitor) bør anbefales årlig influensavaksine og pneumokokkvaksine etter anbefalte retningslinjer (ca. hvert 10. år iht. retningslinjer FHI). Influensavaksinen er en ikke-levende vaksine og kan trygt anbefales til pasienter som behandles med sekukinumab/Cosentyx. I en studie etter meningokokk- og inaktivert influensavaksinasjoner, var en lik andel av friske frivillige behandlet med 150 mg sekukinumab og de som ble behandlet med placebo i stand til å oppnå en tilstrekkelig immunrespons på minst 4 ganger økning i antistofftitre overfor meningokokk- og influensavaksiner.

Dataene antyder at sekukinumab ikke undertrykker den humorale immunresponsen overfor meningokokk- eller influensavaksiner 3. På generell basis anbefales influensavaksine og pneumokokkvaksine før oppstart av biologisk medisin, men dersom dette ikke kan la seg gjøre, eller hvis pasienten allerede er oppstartet på biologisk medisin, anbefales det ikke å seponere immundempende behandling rutinemessig, før influensavaksinasjonen 4.

 

Før behandlingsoppstart med sekukinumab/Cosentyx er det anbefalt at pediatriske pasienter vaksineres i henhold til gjeldende barnevaksinasjonsprogram.

 

Levende vaksiner er som hovedregel kontraindisert til immunsupprimerte og bør ikke gis samtidig med sekukinumab 5.  

 


 

Referanser
  1. https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksinering-hosten-2020/
  2. https://www.eular.org/myUploadData/files/vaccination_summary_good_for_print_final.pdf
  3. SPC for sekukinumab 20.11.2020
  4. https://www.eular.org/myUploadData/files/vaccination_summary_good_for_print_final.pdf
  5. SPC for sekukinumab 20.11.2020
Rating: 
No votes yet
NO2012026196
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers