Vaksinasjon under behandling med sekukinumab

Det er dokumentert at pasienter med kronisk inflammatorisk sykdom kan ha økt risiko for å få influensa og for å utvikle mer alvorlig forløp. Dels på grunn av sykdommen i seg selv, dels på grunn av immundempende, medikamentell behandling 2.

Pasienter som behandles med sekukinumab/Cosentyx (IL-17 inhibitor) bør anbefales årlig influensavaksine og pneumokokkvaksine etter anbefalte retningslinjer (ca. hvert 10. år iht. retningslinjer FHI). Influensavaksinen er en ikke-levende vaksine og kan trygt anbefales til pasienter som behandles med sekukinumab/Cosentyx. I en studie etter meningokokk- og inaktivert influensavaksinasjoner, var en lik andel av friske frivillige behandlet med 150 mg sekukinumab og de som ble behandlet med placebo i stand til å oppnå en tilstrekkelig immunrespons på minst 4 ganger økning i antistofftitre overfor meningokokk- og influensavaksiner.

Dataene antyder at sekukinumab ikke undertrykker den humorale immunresponsen overfor meningokokk- eller influensavaksiner 3. På generell basis anbefales influensavaksine og pneumokokkvaksine før oppstart av biologisk medisin, men dersom dette ikke kan la seg gjøre, eller hvis pasienten allerede er oppstartet på biologisk medisin, anbefales det ikke å seponere immundempende behandling rutinemessig, før influensavaksinasjonen 4.

 

Før behandlingsoppstart med sekukinumab/Cosentyx er det anbefalt at pediatriske pasienter vaksineres i henhold til gjeldende barnevaksinasjonsprogram.

 

Levende vaksiner er som hovedregel kontraindisert til immunsupprimerte og bør ikke gis samtidig med sekukinumab 5.  

 


 

Referanser
  1. https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksinering-hosten-2020/
  2. https://www.eular.org/myUploadData/files/vaccination_summary_good_for_print_final.pdf
  3. SPC for sekukinumab avsnitt 4.4 godkjent 03.08.2021
  4. https://www.eular.org/myUploadData/files/vaccination_summary_good_for_print_final.pdf
  5. SPC for sekukinumab avsnitt 4.4 godkjent 03.08.2021
Rating: 
No votes yet
NO2112162059
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers