Psoriasisartritt defineres som en inflammatorisk artritt- og entesittrelatert sykdom som rammer sene- og leddbåndfester, ledd, negler og hud i varierende grad.1,2,3,5  

De vanligste symptomene er stivhet og smerter i ledd ved bevegelse og/eller hvile. Senefester blir betente, og leddene kan bli ømme og hovne. Som regel rammes knær, ankler, småledd i hender og føtter samt ledd i nedre delen av ryggen. På grunn av betennelsen kjenner pasienten ofte en tretthet (fatigue) som ikke forbedres påtakelig ved hvile.1,2,3  

 

 • Ca. 2% av Norges befolkning har psoriasis og av disse får ca. 5-10% psoriasisartritt.
 • De vanligste symptomene er stivhet, smerte ved bevegelse og/eller hvile, ømhet i muskler og senefester samt hovne ledd.1,2,3 
 • Sykdommen oppstår som oftest i 30–50 årsalderen.
 • I 80% av tilfellene startet psoriasisartritten med psoriasis.1  
 • Psoriasisartritt er like vanlig hos kvinner som hos menn.4 
 • Ca. 70% av pasientene har perifer sykdom med betennelser i de ytterste leddene i hender og føtter, mens ca. 30% har hovedsymptomene fra rygg- og bekkenledd.4 
 • Arvelighet øker risikoen for å få psoriasisartritt.1,2 

 

Sykdomsforløp: Tidlig diagnose er viktig 

Betennelsen i ledd som forårsaker psoriasisartritt, starter i senefestet mot benet, den såkalte entesen. Dersom betennelsen får fortsette uhindret, kan den angripe leddene og utvikle seg til en artritt. Betennelsen i senefestene starter som regel i store senefester. Dette kan være rundt knærne, i hælen (akillessene), albueleddene eller over hoftekammen. En del får også betennelser i leddene i ryggen samt muskel- og senefester, spondylitt, eller i iliosakralleddene i bekkenet, sakroiliitt.  

Siden ubehandlet psoriasisartritt kan gi permanente skader på leddene er det viktig at pasienten så fort som mulig får diagnose og behandling, helst i løpet av seks måneder etter at symptomene har oppstått. Lang ventetid på diagnose kan føre til permanente skader i det angrepne leddet og nedsatt funksjon.1,4 

 

Hvorfor visse personer får psoriasisartritt er ennå ikke helt kjent. Man tror at arvelighet i kombinasjon med en utløsende faktor kan starte sykdomsprosessen. 

Mulige årsaker:2

 • Familiehistorie med Psoriasisartritt 
 • Positiv HLA-B27 
 • Infeksjoner (fortrinnsvis streptokokkinfeksjoner) 
 • Røyking 
 • Alkohol 
 • Fysisk eller psykisk traume 
 • Fedme 

 


Referanser 
 1. Zhang A, Kurtzman DJB, Perez-Chada L, Merola J. Psoriatic arthritis and the dermatologist: An approach to screening and clinical evaluation. Clinics in Dermatology 2018; 36: 551–560 
 2. Solmaz D, Edger L, Aydin SZ. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of psoriatic arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2018 ;32: 295-311 
 3. Terenzi R, Monti S, Tesei G, Carli L: One year in review 2017: spondyloarthritis. Clin Exp Rheumatol 2018; 36: 1-14. 
 4. Teksten er i sin helhet hentet fra Metodevurderingen for PsA (Hurtig metodevurdering Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt Vurdering av innsendt dokumentasjon 22-08-2016 Statens legemiddelverk) https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Sekukinumab%20(PsA)_m.vurdering.pdf (link is external). Besøkt juli 2019.  
 5. Schett G. et.al. Enthesitis: from pathophysiology to treatment. Nature Reviews Rheumatology. 2017; 13; 731- 741  
 6. Calabresi E, Monti S, Governato G, Carli L. One year in review 2018: psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2019; 37: 167-178. 
Rating: 
No votes yet
NO2205127958
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers