Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Ved aksial spondyloartritt (axSpA) utvikles symptomene over lang tid. Forløpet er smygende og sykdommen utvikler seg gradvis. Etter hvert som tilstanden utvikler seg blir stivheten mer tilstede mesteparten av tiden, og den forflytter seg da ofte oppover ryggen og til andre ledd. 

Mange pasienter med axSpA opplever at stivheten og smertene er verst i de første morgentimene, blir bedre av bevegelse og trening og forverres av hvile. Mange våkner av verking om natten og må opp og gå for å lindre smertene.1,2,4 

Fysisk aktivitet så vel som medisinsk behandling er en viktig del av behandlingen, og pasienten bør trene regelmessig for å motvirke stivhet og redusert funksjonsevne.2,4 

 

Aksial spondyolartritt (axSpA)

 • axSpA er en samlebetegnelse som omfatter diagnosene ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA) og ankyloserende spondylitt (AS).1,3 
 • Nr-axSpA og AS er kroniske og progressive revmatiske sykdommer som forårsaker inflammasjon i ledd, leddbånd og muskel- og senefester i ryggen og bekkenet.1 
 • Karakteristiske symptomer er morgenstivhet og smerter i korsryggen. Smertene, som oftest er verst i de første morgentimene, bedres av bevegelse og forverres av hvile.1,2,4 
 • Det er antatt at omtrent 0,3%-1,2% av den norske befolkningen lider av AxSpA, men det er trolig flere som ikke har oppsøkt lege eller fått en diagnose av ulike årsaker.2,4 

  

Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA) 

 • Epidemiologiske studier indikerer at nr-axSpA kan ha minst like høy prevalens som AS, men med en høyere andel kvinner enn menn.2,5 
 • Har til forskjell fra AS ingen synlige forandringer ved røntgenundersøkelse av Iliosakralleddene i bekkenet.1,3 
 • Kan i enkelte tilfeller gå over i en AS med tilhørende typiske røntgenforandringer.5 

 

Årsaker til aksial spondyloartritt 

Hva som forårsaker axSpA er ikke helt kjent, men genetiske faktorer har stor betydning. Den genetiske markøren HLA-B27 innebærer større risiko for å utvikle sykdommen, og ca. 80- 90% av pasientene med axSpA har dette genet.2,4,5 

 


 

Referanser
 1. Lopez-Medina C, Molt A. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of axial spondyloarthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2018;32: 241-253. 
 2. Bakland G. Epidemiologiske forhold ved ankyloserende spondylitt. Norsk Epidemiologi. 2008;18(1):10-3. 
 3. M.M. Lockwood, L.S. Gensler / Best Practice & Research Clinical Rheumatology 31 (2017) 816e829 
 4. Bakland G, Nossent HC & Gran JT. Incidence and Prevalence of Ankylosing Spondylitis in Northern Norway. Arthritis Rheum 2005 Dec 15;53(6):850-5. 
 5. Protopopov M & Poddubnyy D. Radiographic progression in non-radiographic axial Spondyloarthritis. EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY 2018;14:6:525–533 
 6. Braun J et al. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2001;70(6):896-904. 
 7. van der Linden S et al. Arthritis Rheum 1984;27:361 
NO2402229462
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request