Revmatologi

Aksial spondyloartritt (axSpA) er en samlebetegnelse av ulike typer revmatiske ryggsykdommer som kjennetegnes av inflammasjon, smerte og stivhet. Sykdommen er en kronisk og progressiv revmatisk sykdom av varierende grad, som kan ramme både kvinner og menn. 2/3 av axSpA pasienter er menn og sykdommen debuterer vanligvis før 40-årsalderen.

I dette webinaret skal revmatolog Gunnstein...Vis mer

NO2205117146

Den 2. desember 2020 var Lars Erik Kristensen, Chief Scientific Officer på Parker instituttet i København speaker på et møte om bytte av biologiske legemidler innenfor spondyloartritter.

Hadde du ikke mulighet til å delta på dette møtet, kan du se video fra møtet her. I videoen kommer Lars Erik Kristensen inn på behandling og behandlingssvikt innenfor spondyloartritter (SpA). Videoen...Vis mer

NO2204226786

Cosentyx (sekukinumab) er et fullstendig humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen ved aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Dette bekreftes ikke minst av den kliniske effekten man ser ved behandling med Cosentyx av pasienter med disse sykdommene...Vis mer

NO2110278169
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers