Målet med behandlingen er å redusere stivhet og smerte, dempe sykdomsaktiviteten og forbedre pasientens livskvalitet. Mye taler for at tidlig behandling av betennelsen gir bedre funksjon og livskvalitet.2,4,6 

Fysioterapi: Hensikten med fysioterapi er å beholde eller øke bevegelighet og styrke, beholde en god kroppsholdning, redusere smerte samt forbedre funksjon og livskvalitet. Det er viktig å få med både bevegelse, kondisjon og styrke i treningen for best mulig effekt.

Legemidler: Rett behandling til rett tid er viktig for å redusere den påvirkningen spondylitt har på blant annet den fysiske funksjonen, arbeidsevnen og livskvaliteten. 

Legemidlene som brukes ved ankyloserende spondylitt, skal motvirke smerte og stivhet samt redusere betennelsen slik at sykdomsforløpet bremses. Betennelsen behandles med antiinflammatoriske legemidler, lokale kortisoninjeksjoner eller biologiske legemidler som har effekt på både perifere og aksiale symptomer.

 


 

Referanser:  
  1. Lopez-Medina C, Molt A. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of axial spondyloarthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2018; 32: 241-253 
  2. Bakland G. Epidemiologiske forhold ved ankyloserende spondylitt. Norsk Epidemiologi. 2008;18 (1):10-3 
  3. M.M. Lockwood, L.S. Gensler / Best Practice & Research Clinical Rheumatology 31 (2017) 816e829 
  4. Bakland G, Nossent HC and Gran JT. Incidence and Prevalence of Ankylosing Spondylitis in Northern Norway. Arthritis Rheum 2005 Dec 15;53(6):850-5 
  5. Protopopov M, Poddubnyy D. Radiographic progression in non-radiographic axial Spondyloarthritis. EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY 2018; 14: 6: 525–533 
  6. Braun J et al. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2001;70(6):896-904. 
  7. van der Linden S et al. Arthritis Rheum 1984;27:361 
Rating: 
No votes yet
NO2112023423
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers