Aksial spondyloartritt (axSpA) er en kronisk og progressiv revmatisk sykdom. Karakteristiske symptomer er stivhet og smerter i korsryggen, spesielt tidlig om morgenen og etter lengre tids stillesitting. Sykdommen kan ikke helbredes, men med behandling kan symptomene lindres og inflammasjonen bremses.1,2,4 

  

Symptomer ved axSpA1,3 

 • Pasienten er under 45år 
 • Inflammatoriske ryggsmerter (smerter og stivhet i korsryggen i mer enn tre måneder)  
 • Redusert bevegelighet i korsryggen ved fremover- og sidebøying. 
 • Smerter og stivhet i hofter, bryst, skuldre og nakke. 
 • Nattlige smerter med forstyrret nattesøvn som kan føre til tretthet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. 
 • Stivhet om morgenen og ved inaktivitet. 
 • Plager som lindres av aktivitet, men ikke av hvile. 

 

Andre symptomer1-4 

 • Entesitt (betennelse og smerter i hæler, kjeveledd og knær) 
 • Daktylitt (pølsetær og pølsefingre) 
 • Perifere leddsykdom 
 • Psoriasis 
 • Uveitt 
 • Inflammatorisk tarmsykdom 
 • Bedring ved bruk av NSAIDs 
 • Familiær historie med AxSpA 
 • Teste positivt på HLA-B27 
 • Forhøyet CRP eller SE 

 

Diagnose ved axSpA

Tidlig diagnose er viktig. For å øke mulighetene til å stille diagnose tidlig i sykdomsforløpet kan man bruke ulike typer bildediagnostikk, spesielt MR. Diagnostikken med magnetkamera forbedres ytterligere hvis den kombineres med diagnostikk av andre sykdomsmarkører, for eksempel forekomst av vevstypen HLA-B27, som tyder på en arvelig tendens til axSpA, i tillegg til vanlige inflammasjonsprøver, som senkning og CRP. Det er også vanlig at personer med axSpA har eller har hatt andre assosierte symptomer, som øyebetennelse (uveitt), perifer leddbetennelse, inflammatorisk tarmsykdom eller psoriasis.1-4 

  

Kliniske og radiologiske kriterier for diagnose

 • Lavtsittende inflammatorisk ryggsmerte og stivhet i minst tre måneder. 
 • Redusert bevegelighet i korsryggen i alle tre plan – fremoverfleksjon, sidefleksjon og ekstensjon. 
 • Redusert bevegelse i brystkassen (thoraxekspansjon) til 2,5 cm eller mindre målt ved 4. interkostalrom. 
 • Røntgenverifisert bilateral sakroiliitt grad 2 eller unilateral sakroiliitt grad 3–4. 

 


 

Referanser:  
 1. Lopez-Medina C, Molt A. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of axial spondyloarthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2018; 32: 241-253 
 2. Bakland G. Epidemiologiske forhold ved ankyloserende spondylitt. Norsk Epidemiologi. 2008;18 (1):10-3 
 3. M.M. Lockwood, L.S. Gensler / Best Practice & Research Clinical Rheumatology 31 (2017) 816e829 
 4. Bakland G, Nossent HC and Gran JT. Incidence and Prevalence of Ankylosing Spondylitis in Northern Norway. Arthritis Rheum 2005 Dec 15;53(6):850-5 
 5. Protopopov M, Poddubnyy D. Radiographic progression in non-radiographic axial Spondyloarthritis. EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY 2018; 14: 6: 525–533 
 6. Braun J et al. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2001;70(6):896-904. 
 7. van der Linden S et al. Arthritis Rheum 1984;27:361 
Rating: 
No votes yet
NO2203228615
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers