Symptomer ved psoriasisartritt: Smerte, hevelse og stivhet i ledd1,2,4

 • De vanligste symptomene ved psoriasisartritt er stivhet, smerte ved bevegelse og/eller hvile, ømhet i muskler og senefester samt hovne ledd. 
 • Et vanlig debutsymptom er entesitt i nedre ekstremitet, spesielt i festet til akillessenen eller plantarfascien, såkalt hælspore. 
 • Leddbetennelsen starter vanligvis i småledd i hender eller føtter. 
 • Hevelse av en hel tå eller en finger (pølsefinger/-tå, daktylitt) kan være debutsymptomer. 
 • Ryggsmerter er estimert til å oppstå i 30% av alle pasienter med psoriasisartritt.  
 • Nattlig stivhet og smerte gir forstyrret nattesøvn som kan føre til tretthet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. 
 • Psoriasis i huden forekommer hos 80–90 % av pasientene, fortrinnsvis plakkpsoriasis. 10 % av pasientene har helt normal hud. 

 

Diagnose: Klinisk undersøkelse og bildediagnostikk

Det finnes ingen spesifikk diagnostiske tester eller diagnostiske kriterier for diagnosen psoriasisartritt. Til hjelp i diagnostiseringen brukes derfor ofte Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR), som opprinnelig er utviklet for bruk i kliniske studier.1,7 

 

 

CASPAR 

Kritieriene i CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis) kan brukes som hjelp ved diagnostisering. De bygger på at pasienten har en konstatert betennelse i perifere ledd, ryggen eller muskel-/senefestebetennelse. I tillegg skal det foreligge minst tre kriterier (poeng) for diagnose.

 

CASPAR7 

 • Har pågående psoriasis 
 • Har tidligere hatt psoriasis 
 • Familiemedlem har psoriasis 
 • Negleforandringer (små hull eller groper i neglen, negler som løsner foran. Misfargede, fortykkede eller ujevne negler)
 • Daktylitt (hevelse i tær eller fingre , pølsefingre/pølsetær)
 • Spesifikke forandringer i ledd (røntgen/radiologiske funn)  

 

 

Røntgen og laboratorium 

Undersøkelser med ultralyd og MR kan påvise inflammatoriske forandringer i leddhinnen. Ultralyd, MR og røntgenundersøkelse kan avsløre leddskader i brusk og ben. Bildediagnostikk bør innbefatte røntgen av hender og føtter, og ved aksial sykdom, magnetresonanstomografi (MR) av Iliosakralledd og rygg. Inflammatoriske prøver, som senkning og CRP, tas som ett ledd i utredningen.6  

 

Referanser 
 1. Zhang A, Kurtzman DJB, Perez-Chada L, Merola J. Psoriatic arthritis and the dermatologist: An approach to screening and clinical evaluation. Clinics in Dermatology 2018; 36: 551–560 
 1. solmaz D, Edger L, Aydin SZ. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of psoriatic arthritis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2018 ;32: 295-311 
 1. Terenzi R, Monti S, Tesei G, Carli L: One year in review 2017: spondyloarthritis. Clin Exp Rheumatol 2018; 36: 1-14. 
 1. Teksten er i sin helhet hentet fra Metodevurderingen for PsA (Hurtig metodevurdering Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt Vurdering av innsendt dokumentasjon 22-08-2016 Statens legemiddelverk) https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Sekukinumab%20(PsA)_m.vurdering.pdf (link is external). Besøkt juli 2019.  
 1. Schett G. et.al. Enthesitis: from pathophysiology to treatment. Nature Reviews Rheumatology. 2017; 13; 731- 741  
 1. Calabresi E, Monti S, Governato G, Carli L. One year in review 2018: psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2019; 37: 167-178. 
 1. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, et. al. Classification Criteria for Psoriatic Arthritis. Artritis & Rheumatism 2006 ;54; 2665–2673 
 1. Rendon A, Schäkel K. Psoriasis Pathogenesis and Treatment. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1475  
 1. Gottlieb A et al., Journal of Dermatological Treatmnet 2006;17: 343-352 
 1. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:499–510. 
NO1908717442
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers