Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Aksial spondyloartritt (axSpA) er en samlebetegnelse av ulike typer revmatiske ryggsykdommer som kjennetegnes av inflammasjon, smerte og stivhet. Sykdommen er en kronisk og progressiv revmatisk sykdom av varierende grad, som kan  ramme både kvinner og menn.  2/3 av axSpA pasienter er menn og sykdommen debuterer vanligvis før 40-årsalderen.

I dette webinaret skal revmatolog Gunnstein Bakland fra UNN gi en grundig oversikt over axSpA og gi gode tips på hvordan du best kan identifisere og følge opp disse pasientene i tidlig fase, noe som kan bidra til å bremse utvikling av sykdommen, redusere smerter og øke livskvaliteten til pasientene.

NO2205117146
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request