Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Novartis Norge AS har gleden av å invitere alle private kardiologer og indremedisinere med interesse for kardiologi til et fagsymposium på Losby Gods 8. og 9. desember 2023. Programmet starter kl. 17.30 på fredag, og slutter rundt kl. 15.00 lørdag.

Formålet med møtet er å skape et årlig møteforum der forskjellige temaer knyttet til kardiologi presenteres og diskuteres. Ambisjonen er at dette skal være en attraktiv møteplass som kan stimulere til faglig oppdatering og diskusjon.

Novartis finansierer møtedeltakelse, reise, opphold og måltider for deg som jobber i privat praksis.

 

 

Program

 

Fredag 8. desember  

17:30 - 17:50                          Velkommen fra Novartis
17:50 - 18:00 Forventninger til møtet

v/programkomiteen
18:00 - 19:00                Hjerteinfarkt i Norge: Forekomst og pasientkarakteristika.

Er det mulig å gi bedre behandling enn det vi gjør i dag?       

v/Kaare Bønaa         
19:00 - 20:00      Hva sier ESC-guidelines om lipidsenkende behandling 

v/Emil Asprusten
20:00             Middag

 

Lørdag 9. desember

09:00 - 09:15                              Oppsummering av gårsdagen
                                                 

09:15 - 10:15                                                                
Veien frem til refusjon på anbefalte legemidler

v/foredragsholder ikke bekreftet
10:15 - 11:15                           Håndtering av lp(a)-nivåer

v/Kjetil Retterstøl
11:15 - 11:30  Pause
11:30 - 12:30 siRNA terapi innen medisin 

 v/Sven Even Borgos 
12:30 - 13:30                       Etterlevelse av behandlingsråd:Hvordan håndtere pasienter som rapporterer om plager av statiner? 

v/Nils Tore Vethe
13:30 - 14:30     Lunsj
14:30 - 15:30       Apotekenes rolle og prosjektet Medisinstart:

Hva kan man gjøre for å redusere pasienters frykt og forventninger om bivirkninger? 

v/Hilde Ariansen
15:30 - 16:30                                  CRISPR og siRNA – når livet kan redigeres 

 v/Sigrid Bratlie
16:30 - 16:45                                        Avslutning og vel hjem

 

 

Programmet er satt sammen av en programkomité i samarbeid med Novartis.

Vi håper vi sees!

For påmelding KLIKK HER

 

 

 

 

Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv.  
Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighets-forhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet.  
For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsreg-istre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00.  
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrange-ment av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt. 

 

 

Documents: 
novartis_symposium_kardiologi_invitasjon_8_9_des_2023_final_hr.pdf
PDF icon Last ned
novartis_symposium_kardiologi_program_8_9_des_2023_final.pdf
PDF icon Last ned
Losby Gods, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet
NO2310231807
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request