Filter
Reset
30 Items Found
Viktig å vite for foresatte og omsorgspersoner om behandling med Gilenya® (fingolimod)
Viktig å vite for deg som skal starte behandling med Gilenya® (fingolimod)
Oppsummering av anbefalinger ved behandling med Gilenya® (fingolimod). Denne brosjyren er laget i tråd med gjeldende SPC i samarbeid med Statens legemiddelverk
En pasientbrosjyre om sykdommen
Informasjon til barn om Multippel Sklerose
Xolair® SAA og CRSwNP dosekort
Cosentyx - kjølebag og instruksjonskort
Cosentyx demokit (penn)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers