Viktig å vite for deg som skal starte behandling med Gilenya® (fingolimod)
Oppsummering av anbefalinger ved behandling med Gilenya® (fingolimod). Denne brosjyren er laget i tråd med gjeldende SPC i samarbeid med Statens legemiddelverk
En pasientbrosjyre om sykdommen
Informasjonsbrosjyre om Gilenya® (fingolimod). En veiledning for sykepleiere som behandler pasienter med svært aktiv attakvis multippel sklerose
Informasjon til barn om Multippel Sklerose
Xolair® dosekort
GINA 2019 Pocket Guide for vanskelig-å-behandle og alvorlig astma, V2.0 April 2019
GINA 2019 Pocket guide for astmabehandling og -forebygging
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers