En brosjyre med informasjon og råd om progressiv MS
Viktig å vite for deg som skal starte behandling med Gilenya® (fingolimod)
Viktig å vite for foresatte og omsorgspersoner om behandling med Gilenya® (fingolimod)
Viktig å vite for deg som skal starte behandling med Gilenya® (fingolimod)
Oppsummering av anbefalinger ved behandling med Gilenya® (fingolimod). Denne brosjyren er laget i tråd med gjeldende SPC i samarbeid med Statens legemiddelverk
En pasientbrosjyre om sykdommen
Informasjon til barn om Multippel Sklerose
Migrene - Hodepinekalender
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers