Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Tolerabilitet er uavhening om Entresto ble initiert på sykehus eller rett etter en utskrivelse.1

 

TRANSITION-HF undersøkte tolerabilitet og sikkerhet ved tidlig oppstart av Entresto hos pasienter innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt sammenlignet med oppstart rett etter utskrivelse. Tolerabilitet og sikkerhet var sammenlignbar i begge gruppene og ca. 50 % av pasientene oppnådde måldose etter 10 uker.

 

METODE

TRANSITION-HF var en randomisert, multisenter ikke-blindet studie som inkluderte 1002 pasienter (NYHA klasse II-IV) innlagt på grunn av akutt hjertesvikt.

Pasientene ble randomisert til å:

  • initiere Entresto ikke senere enn 12 timer før utskrivelse
  • initiere Entresto mellom dag 1 og 14 etter utskrivelse

 

Startdose var 24mg/26mg eller 49mg/51mg 2 ganger om dagen med en opp- eller nedtrapping etter tolerabilitet.

  • Primærendepunkt: Andel pasienter som oppnådde måldosen, 97 mg/103 mg Entresto 2 ganger om dagen etter 10 uker med behandling.

 

Pasientene skulle være over 18 år, ha redusert ejeksjonsfraksjon ≤ 40 %, være innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt, ha systolisk blodtrykk ≥ 100 mmHg og pasientene skulle være hemodynamisk stabile før oppstart med Entresto.

 

RESULTAT

Etter 10 uker var andelen som oppnådde måldosen (97mg/103mg to ganger om dagen) 45,4 % i gruppen som startet opp før utskrivelse og 50,7 % i gruppen som startet opp rett etter utskrivelse (RR 0.90; 95% CI, 0.79-1.02). Andel pasienter som opprettholdt bruken av Entresto, uavhengig av dose, var 86 % i gruppen som begynte før utskrivelse og 89,6 % i gruppen som begynte etter utskrivelse (RRR 0.96; CI 0.92-1.01).

 

SIKKERHET

Avbrutt behandling på grunn av bivirkninger oppstod hos 7,3 % hos pasientene som fikk Entresto før utskrivelse og 4,9 % hos pasienter som fikk Entresto etter utskrivelse (RRR 1.49; 95% CI 0.90-2.46).

 


 

Referanser:
1.Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007
NO2404021709
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request